Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Hver år eksporteres der cirka 15 mio. danske smågrise til primært til andre europæiske lande. Det kræver 25.000 lastbiltræk. I moderne lastbiler, som transporterer smågrise, er der op til fem dæk hvor dyrene opholder sig under kørslen.

Hver gang grise læsses på en lastbil, skal transportøren sikre at transporten lever op til EU's transportforordning. Her er det blandt andet angivet at grisene skal have god ventilation og mulighed for naturlige bevægelser, men det er ikke angivet hvilke loftshøjder, der er nødvendige for at sikre dette, og der findes i dag endnu ikke forskning, som kan svare på spørgsmålet.

Behov for viden

Fødevarestyrelsen har derfor bedt seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab og et hold af kolleger fra Aarhus Universitet om at undersøge, hvilken indvendig højde i lastbiler, som kører med grise under 26 kg, der er nødvendig for at leve op til transportforordningen. Det skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

- Det kan virke overraskende så lidt viden, der findes på området, siger Mette S. Herskin, men det er et generelt billede for dyretransport – sammenlignet med dyrenes liv på stald, så er tiden i bilerne slet ikke dokumenteret i samme omfang. En mulig forklaring herpå er at det er kompliceret at indsamle data under transportforhold.

- Loftshøjden betyder givet noget for grisenes velfærd, men formodentlig i interaktion med andre faktorer, hvilket også er med til at udfordre sådanne undersøgelser. Det er for eksempel slet ikke sikkert, at der er brug for samme loftshøjde om sommeren som om vinteren, forklarer Mette S. Herskin, og fortæller at første trin i projektet bliver at finde ud af hvor høje grise i det ønskede vægtinterval i det hele taget er – en viden, som man heller ikke har i dag.

I projektet vil forskerne gennemføre forsøg, hvor hver lastbil kan have dæk med forskellige loftshøjder samtidig. Under forsøgene vil forskerne måle på en række indikatorer for dyrevelfærd, med fokus på ordlyden fra transportforordningen. Eksempler herpå er grisenes adfærd under og efter transporten, kliniske tegn på belastning såsom skader eller dehydrering, og selvfølgelig indikatorer for luftkvalitet og ventilation i bilerne, såsom temperatur og luftens indhold af CO2.

Læs mere om projektet »Krav til indvendig højde ved transport af smågrise« der gennemføres i perioden 1. maj 2020 til 20. oktober 2022 via dca.au.dk.

 

cab

Læs også