bannerPos

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

I projektet »Krav til indvendig højde ved transport af smågrise« vil seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab og et hold af kolleger fra Aarhus Universitet undersøge, hvilken indvendig højde i lastbiler, som kører med grise under 26 kg, der er nødvendig for at leve op til transportforordningen. Arkivfoto

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
04-06-2020 13:00
Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Hver år eksporteres der cirka 15 mio. danske smågrise til primært til andre europæiske lande. Det kræver 25.000 lastbiltræk. I moderne lastbiler, som transporterer smågrise, er der op til fem dæk hvor dyrene opholder sig under kørslen.

Hver gang grise læsses på en lastbil, skal transportøren sikre at transporten lever op til EU's transportforordning. Her er det blandt andet angivet at grisene skal have god ventilation og mulighed for naturlige bevægelser, men det er ikke angivet hvilke loftshøjder, der er nødvendige for at sikre dette, og der findes i dag endnu ikke forskning, som kan svare på spørgsmålet.

Behov for viden

Fødevarestyrelsen har derfor bedt seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab og et hold af kolleger fra Aarhus Universitet om at undersøge, hvilken indvendig højde i lastbiler, som kører med grise under 26 kg, der er nødvendig for at leve op til transportforordningen. Det skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

- Det kan virke overraskende så lidt viden, der findes på området, siger Mette S. Herskin, men det er et generelt billede for dyretransport – sammenlignet med dyrenes liv på stald, så er tiden i bilerne slet ikke dokumenteret i samme omfang. En mulig forklaring herpå er at det er kompliceret at indsamle data under transportforhold.

- Loftshøjden betyder givet noget for grisenes velfærd, men formodentlig i interaktion med andre faktorer, hvilket også er med til at udfordre sådanne undersøgelser. Det er for eksempel slet ikke sikkert, at der er brug for samme loftshøjde om sommeren som om vinteren, forklarer Mette S. Herskin, og fortæller at første trin i projektet bliver at finde ud af hvor høje grise i det ønskede vægtinterval i det hele taget er – en viden, som man heller ikke har i dag.

I projektet vil forskerne gennemføre forsøg, hvor hver lastbil kan have dæk med forskellige loftshøjder samtidig. Under forsøgene vil forskerne måle på en række indikatorer for dyrevelfærd, med fokus på ordlyden fra transportforordningen. Eksempler herpå er grisenes adfærd under og efter transporten, kliniske tegn på belastning såsom skader eller dehydrering, og selvfølgelig indikatorer for luftkvalitet og ventilation i bilerne, såsom temperatur og luftens indhold af CO2.

Læs mere om projektet »Krav til indvendig højde ved transport af smågrise« der gennemføres i perioden 1. maj 2020 til 20. oktober 2022 via dca.au.dk.

 

cab

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

To par skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Hvad gør man, når en ellers velkommen gæst, kvitterer for gæstfriheden ved at gylpe på gulvet og skide ned ad væggen? Så bygger man dem en bolig. Det gjorde landmand Jørgen Ivar Mikkelsen fra Mols, som nu har hele to par økologiske skadedyrsbekæmpere boende.

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.
Side 1 af 1871 (37409 artikler)Prev1234567186918701871Next