Skadedyr i roer kommer overraskende tidligt

Straks efter fremspiring af roekimplanterne kan de angribes af både trips, runkelroebiller, bedejordlopper, bedefluer, ådselbiller, snegle og tæger, som kan nødvendiggøre bekæmpelse.

Her ses skurken: Ådselsbillens larve, som i stigende grad gør skade. Foto: Thomas Harbo, Sagro Ved angreb af trips ses tykke og krogede blade ligesom tripsene kan suge på kimstænglen og får de små planter til at vælte. Foto: Anne Lisbet Hansen, NBR Her en stor voksen agersnegl, men de nyklækkede snegle er kun få millimeter store og derfor sværere at få øje på. Foto: Ghita Cordsen Nielsen

Al roefrø til konventionel roedyrkning er i dag bejdset med skadedyrsmidlet Force 20 CS. Men Force 20 CS har kun effekt mod skadedyrsangreb under jorden.

- Vær derfor allerede fra de tidlige vækststadier og frem opmærksom på mulige skadedyrsangreb, påpeger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Seges Innovation.

De små roeplanter kan skades af trips, runkelroebiller, bedejordlopper, bedefluer, ådselbiller eller i markkanter tæger, som kan nødvendiggøre bekæmpelse med 0,1-0,15 kg Lamdex. Jo mere bladmasse jo højere dosis.

På mere lerede jorder kan der i visse fugtige år også optræde angreb af snegle, som det kan blive nødvendigt at bekæmpe.

Set i roemarkerne lige nu

 • Vær opmærksom på snegle, da planter på kimbladsstadiet er meget sårbare for snegleangreb. Hvor der er forekomst af snegle, er det aktuelt at udsprede sneglegift. Sørg for at have lidt på lager, så du er klar til at bekæmpe, hvis det bliver nødvendigt.

 • Vi ser enkelt trips på roeplanterne, men vi ser ikke skader efter dem eller i et antal der kræver behandling. Trips er også mest vilde med solskin og lune forhold.

 • Hvis du har bemærket flere døde tusindben ovenpå jorden, så er det formentligt bejdsemidlet, Force, der har påvirket dem, men vi har ikke set skader på roerne fra tusindben, men vi har observeret tusindben liggende ovenpå jorden.

Kilde: Agricenter, Nordic Sugar

Lidt større roeplanter

Senere kan der komme angreb af bedebladlus og ferskenbladlus.

De sorte bladlus er lette at opdage og optræder efterhånden i kolonier. Ferskenbladlus optræder typisk enkeltvis og er vanskeligere at opdage.

- De skader ved at overføre virusgulsot, som er meget tabsgivende. Angrebene af virusgulsot har de senere år været svage, men markerne skal tjekkes for angreb, oplyser Ghita Cordsen Nielsen.

Sprøjt med Pirimor i lunt vejr og ikke når roerne sover og anvend minimum 250 liter vand.

I varme og tørre år kan det være aktuelt at bekæmpe bede- og gammaugler med 0,2 kg Lamdex ved fire-fem små larver pr. plante. Hæv dosis til 0,3 kg ved større larver.

Hvornår er der behov for sprøjtning?

 • Trips, runkelroebiller og bedejordlopper: Bekæmpes ved 50 procent angrebne planter frem til fire-seks løvbladstadiet. Hvis planterne er hæmmet i vækst, er tærsklen lavere.

 • Bedefluer: Bekæmpes ved begyndende minedannelse og æg på halvdelen af planterne frem til otte løvbladstadiet. Bekæmpelse af anden og tredje generation bedefluer er kun undtagelsesvis nødvendigt.

 • Bedebladlus: Bekæmpes ved begyndende kolonidannelse med mindst 10 bladlus på 50 procent af planterne. Ved meget tidlige angreb er tærsklen lavere.

 • Ferskenbladlus: Bekæmpes ved én uvinget bladlus pr. 10 planter og fra 12-16 løvbladstadiet ved én uvinget bladlus pr. plante. Ferskenbladlusene sidder især på undersiden af de mellemstore blade. De er ofte mere aktive på de yngre blade i sentsåede marker.

 • Bede- og gammaugler: Fire-fem små larver pr. plante.

Insekticider til brug i roer i 2024

 • Pirimor, Teppeki og Lamdex er godkendt til skadedyrsbekæmpelse i roer.

 • Pirimor og Teppeki har kun effekt mod bladlus og er i modsætning til Lamdex skånsomme mod nyttedyr.

 • Pirimor og Teppeki må kun anvendes én gang pr. vækstsæson, og Lamdex må kun anvendes tre gange pr. vækstsæson.

 • Movento SC 100 har også en mindre anvendelse mod ferskenbladlus, og kun i sukkerroer. Midlet anvendes ikke grundet en høj pris og er under afvikling. Movento må sælges i detailleddet indtil den 30. oktober 2024 og anvendes og opbevares til 30. oktober 2025.

Læs også