Gunderslevholms driftsleder: - Vi bruger altid pH Control i marksprøjten

- Undlader vi pH-regulering i vores marksprøjte, der kan indeholde knap 8.000 liter sprøjtevæske, får vi i ni ud af ti tilfælde flere tilstoppede dysser sidst i en sprøjtning, fortæller Christian Sørensen.

- Vi kan tydeligt se en forbedret effekt af vores planteværnsmidler i marken, når vi har fuldt styr på tankvandets pH, siger driftsleder Christian Sørensen (i midten), mens Jens Erik Pust måler pH i Gunderslevholms vand til marksprøjten. Til venstre Ivan Brendstrup, Bionutria. Foto: Jørgen P. Jensen Betanal med aktivstoffet phenmedipham kan nedbrydes meget hurtigt, hvis sprøjtevæsken har et højt pH. Foto: Jørgen P. Jensen

- Vi har altid pH-reguleret det vand, vi kommer i marksprøjten før sprøjtning af sukkerroer, fastslår Christian Rosenkjær Sørensen, som er driftsleder på godset Gunderslevholm på Vestsjælland.

Vi er sammen med Jens Erik Pust og Ivan Brendstrup, som begge er produktkonsulenter fra Bionutria, på besøg på det knap 1.000 hektar store planteavlsbrug for at drøfte optimal sprøjtning og gødskning af især sukkerroer.

- Her er meget hårdt vand. Vi har derfor lagt vores pH-regulering i en fast plan, så vi ikke står og måler pH i hver tankfuld, som vi fylder i sprøjten.  Men vi har gennem sæsonen løbende styr på surhedsgraden i det vand, som vi bruger til marksprøjtning, fortsætter Christian Sørensen på vej ud til de to store vandtanke ved fyldepladsen for marksprøjten.

- Og vi kan tydeligt se en forbedret effekt af vores planteværnsmidler i marken, når vi har fuldt styr på tankvandets pH, fortsætter han.

Vand er forskelligt

Det er ikke praktisk muligt at lave en generel vejledning for sprøjtevands-pH for alle danske landbrugsejendomme, da vandkvaliteten svinger meget.

- Man må nødvendigvis kende sit eget grundvands pH og tilpasse sin brug af pH Control derefter. Målet er ikke alene at får en større effekt af sprøjtemidlerne, men også at får en mere sikker effekt, fastslår Jens Erik Pust fra Bionutria.

Vand indeholder nemlig en varieret blanding af calcium, magnesium, jern med videre, og det gør grundvandet lokalspecifikt.

- Så i forskellig grad lægger vandet kalkaflejringer overalt også på planternes blade ved sprøjtning. Kan man derfor opløse denne aflejring, så sikre man at indtrængningen af sprøjtemidlet i bladene bliver væsentligt bedre, forklarer Ivan Brendstrup.

Tilstoppede dyser

Et andet aspekt ved meget kalkholdigt vand er tilstoppede dyser.

- Undlader vi pH-regulering i vores marksprøjte, der kan indeholde knap 8.000 liter sprøjtevæske, så får vi i ni ud af ti tilfælde flere tilstoppede dyser sidst i en sprøjtning, fortæller Christian Sørensen.

- Så med brugen af pH Control sparer vi også arbejdstimer med en marksprøjte, der altid fungerer.

Jens Erik Pust påpeger yderligere, at pH Control fra Bionutria indeholder fire specielle additiver, som øger indtrængningen i bladene og safttransporten i planterne.

- Så forbedringen af effekten af en sprøjtning ved at tage pH Control med ligger både i en pH-regulering ned til mellem 5,0 og 5,5 og bedre optagelse af planteværnsmidler og mikronæringsstoffer med hjælp fra additiver, konkluderer han.

Betanal kan nedbrydes på få timer

● Betanal med aktivstoffet phenmedipham kan nedbrydes meget hurtigt, hvis sprøjtevæsken har et højt pH. 

● Ved brug af store sprøjtebeholdere er væsken ofte i sprøjten i flere timer. Værre er det, hvis man bliver afbrudt i sprøjtearbejdet for eksempel på grund af vejret. I henstandsperioden er der risiko for, at det aktive stof phenmedipham nedbrydes, hvis sprøjtevæsken ikke har et lavt pH.

● Ved et pH på 9,0 halveres virkningen af Betanal allerede efter syv minutter og ved pH på 7,0 tager halveringen 12 timer. Ved et pH på 5,0 tager det derimod 47 dage.  

● Jo varmere sprøjtevandet er, jo hurtigere foregår nedbrydningen. Parkér derfor sprøjten mørkt og køligt, hvis der er behov for at vente med udsprøjtningen.

● De fleste steder er vandets pH højere end 7,0. Derfor anbefales det, at tilsætte forsurende additiver for at sænke pH. 

● Tilsætning foretages inden plantebeskyttelsesmidlerne iblandes.

● pH i vand fra vandværker over hele landet kan findes på: 
www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/tjek-din-vandkvalitet

Kilde: Nordic Sugar

Læs også