Sodødeligheden stiger med godt et procentpoint

Opgørelse af døde søer fra Daka viser ifølge Seges, at sodødeligheden i 2020 var på 15,1 procent af årssøerne. Det er en stigning i forhold til tidligere år.

Dødeligheden er steget fra 14,0 procent af årssøerne i 2019 til 15,1 procent af årssøerne i 2020. Igen i år sender Seges Svineproduktion et brev til alle soholdere med information om sodødeligheden i den enkelte besætning, og en opfordring til at sætte ekstra fokus på søernes overlevelse. Arkivfoto

I 2020 modtog Daka 156.285 søer, sopolte (inkl. slagtegrise vurderet over cirka 120 kg) og gylte til forarbejdning. Det er 15.364 flere end i 2019. Dødeligheden er dermed steget fra 14,0 procent af årssøerne i 2019 til 15,1 procent af årssøerne i 2020. Det fremgår af Seges notat 2114.

Fra besætninger uden søer blev der i 2020 leveret 3.238 døde slagtegrise (dyr vurderet over cirka 120 kg), hvilket er 339 flere end i 2019.

Siden 2008 har Seges Svineproduktion haft et samarbejde med Daka, som har gjort det muligt at få et indblik i opgørelserne over antal søer leveret til forarbejdning, og derved følge udviklingen i sodødeligheden over tid.

Seges har således mulighed for at iværksætte målrettede tiltag, der kan reducere sodødeligheden på landsplan, hvis udviklingen går i den forkerte retning.

Alle får et brev

Igen i år sender Seges Svineproduktion et brev til alle soholdere med information om sodødeligheden i den enkelte besætning, og en opfordring til at sætte ekstra fokus på søernes overlevelse.

Ifølge Seges arbejdes der på at udvikle et nyt værktøj, der giver soholdere et overblik over, hvilke søer der dør eller aflives, og hvad årsagerne er.

- Viden om, hvilke søer der sendes til Daka, og grunden hertil er vigtig for at kunne sætte ind med det rigtige tiltag for at hæve overlevelsen. Det er velkendt, at sodødeligheden kan stige i sommermånederne, pointerer Seges Svineproduktion.

Ekstra pres på i juli og august

I forhold til årets øvrige måneder modtager Daka specielt mange søer i juli og august måned. Varme kan således belaste søerne ekstraordinært og dermed føre til en øget dødelighed i sommermånederne.

Seges pointerer desuden, at transportegnethed af slagtegrise og søer i de senere år har haft stor fokus blandt producenter, chauffører og dyrlæger. Det kan forklare, hvorfor flere søer med mindre skader, som tidligere blev transporteret til slagtning, vurderes ikke-transportegnet, og dermed aflives i besætningen.

Seges Svineproduktion arbejder målrettet på at reducere sodødeligheden – dels med en informationskampagne, der giver gode råd og konkret vejledning til, hvordan man hæver sooverlevelsen, og dels med et tæt samarbejde med rådgivere og praktiserende dyrlæger.

Læs også