Midlernes stærke sider

Seges har oplistet hvilke midler, der bør vælges som basismiddel mod forskellige ukrudtsarter.

- Det vil sige midler, som giver størst effekt for pengene og/eller er vigtige i forebyggelse af resistens.

I tabellen er vist hvilke virkemekanismer midlerne har. Midler med virkningsklasse A og B er midler med særlig høj risiko for udvikling af resistens.

- Planlæg kun at bruge ALS-hæmmere i virkningsklasse B mod en given ukrudtsart én gang pr. sæson, understreger Seges.

Det kan dog ikke altid overholdes, så hvis der eksempelvis anvendes Express i virkningsklasse B mod spildraps eller kornblomst, er det vigtigt at anvende en efftiv dosis af et middel med en anden virkningsklasse mod kamille, fuglegræs og valmue enten efterår eller forår. Ellers vil selektionstrykket for ALS-resistente biotyper af disse arter være alt for stort, idet kamille, fuglegræs og valmue er arter, som har høj risiko for at udvikle resistens over for ALS-midler.

Art

Efterår - Anden virkemekanisme end ALS

ALS-hæmmer indgår

Forår - Anden virkemekanisme end ALS

ALS-hæmmer indgår

Agerrævehale

Topik A, Adimax A+N Primera Super A, Foxtrot A,

Atlantis B

Topik A, Primera Super A/Foxtrot A

Atlantis B, Broadway B, Serrate A+B

Alm. Rapgræs

Topik A, Adimax A+N

Atlantis B

Topik A

Broadway B, Atlantis B, Cossack B, Tombo B+O,Serrate A+B

Enårig rapgræs

Boxer N, Stomp CS K1, Mateno Duo F1 +F3

Atlantis B, Othello B

Atlantis B, Cossack B

Hejrearter

Ingen

Broadway B (gold og blød hejre),Atlantis B (blød hejre)

Rajgræs

Boxer N, Topik A, Adimax A+N

Othello B, Atlantis B

Topik A

Hussar B, Hussar Plus B, Broadway B, Cossack B, Serrate A+B

Vindaks

Boxer N, Stomp CS K1, Mateno Duo F1+F3

Atlantis B, Othello B

Primera Super A/Foxtrot A, Topik A

Hussar B, Hussar Plus B, Cossack B, Atlantis B, ,Broadway B, Serrate A+B, Tombo B+O

 Væselhale

 Boxer N, Mateno Duo, F1+F3 Stomp CS K1

 Atlantis B Othello B

 Atlantis B, Broadway B, Cossack B,

Agerstedmoder

DFF F1, Stomp CS K1, Mateno Duo F1+F3

DFF F1

Ally B

Burresnerre

Boxer N, DFF F1, Mateno Duo F1+F3

Starane 333 HL O, Tomahawk O, Pixxaro O

Starane XL B+O Primus B, PrimusXL B+O, Hussar B, Broadway B, Tombo B+O, Serrate A+B, Mustangforte B+O, Zypar B+O, 

Fuglegræs

Boxer N, DFF F1, Mateno Duo F1+F3

Atlantis B, Othello B

Pixxaro O

Ally B, Express B, Hussar B,Hussar Plus B, Cossack B, Broadway B, Zypar B+O, Tombo B+O, Serrate A+B, Primus/Saracen B

Kamille

DFF F1, Mateno Duo F1+F3

Mustang forte B+O

Ally B, Express B, Hussar B, Hussar Plus B, Cossack B, Broadway B, Tombo B+O, Serrate A+B, Primus/Saracen B

Kornblomst

Mateno Duo F1+F3

MCPA O

Mustang forte B+O, Zypar B+O, Express B, Primus/Saracen B, Broadway B,  Serrate A+B 

Valmue

Mateno Duo F1+F3, Stomp CS K1

Pixxaro O

Primus B, Ally B, Express B, Hussar B, Hussar Plus B, Cossack B, Broadway B, Tombo B, Serrate A+B, Zypar B+O

Storkenæb, hejrenæb

Mateno Duo F1+F3

Pixxaro O, Zypar B+O

Zypar B+O, Ally B, Express B, Hussar B, HussarPlus B, Primus/Saracen B, Broadway B, Serrate A+B 

Ærenpris

DFF F1, Boxer N, Mateno Duo F1+F3

DFF F1

Ally B

Hyrdetaske, tvetand, forglemmigej

Alle løsninger har god effekt

Flere løsningsmuligheder

Flere løsningsmuligheder

Tabel 1. "Basismidler" mod forskellige ukrudtsarter. ALS-hæmmere er angivet med kursiv. Produkter med flere virkemekanismer er angivet kursiv, hvor et ALS-aktivstof har en stor del af midlets effekt mod den aktuelle art.

[Tabel 2.](https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/basic/b/3/5/pl_pn_19_4576_ukrudt_i_vintersaed_loesningsforslag_tabel_21.pdf) Effekt mod ukrudt med 0-2 løvblade i vintersæd om efteråret af enkeltprodukter og blandinger. Procent effekt beregnet af værktøjet "Brugers blanding" i Planteværn Online.

Læs også