Nye regler: De fleste er godt med

Rådgivningsfirma har fulgt op på de nye regler for hold af kvæg, som trådte i kraft 1. juli 2022, der blandt andet betyder andre krav til forholdene for nykælvere.

Hver eneste nykælver skal for eksempel nu have sin egen ædeplads. Men hvordan går det så med at få implementeret den regel?

Det spørgsmål har rådgivningsfirmaet Sagro stillet Mia Stenbryggen Nielsen, der er bygningsrådgiver med indretning af kvægstalde som speciale ved Byggeri og Teknik, der blandt andet ejes af Sagro.

 - Jeg vil sige, at langt de fleste er rigtig godt med, siger hun og peger på, at denne regel som minimum gælder i 12 dage efter kælvning, eller indtil malkekoens fysiologiske balance er god. Her er det op til landmanden selv at vurdere koens tilstand. 

Bruger man malkerobotter, er dette først et krav i 2029. 

Opfylder du kravet om antallet af børster?

Sagro gør opmærksom på, at de nye regler også omfatter nye krav til antallet af kobørster – og at der er forskellige krav til konventionelle og økologiske besætninger.

Her er størrelsen af de hold, som køerne går i, afgørende.

I konventionelle besætninger er kravet, at der skal være én roterende børste pr. 50 køer, og man »runder op og ned« omkring de 75 køer. 

Det vil sige, har man 74 køer i ét hold, er det et krav, at der skal være mindst én roterende børste. Har man 75 køer, skal der mindst være to børster. Har man et hold køer på 124, er kravet stadig to børster. Er holdet pludselig 125, skal man have tre, bemærker Sagro.

De gør samtidig opmærksom op, at for økologer er kravet anderledes.

Her er kravet også én roterende børste pr. 50 køer. Men har man 51, skal man have to børster. Og har man 101 køer i et hold, skal disse have adgang til tre børster og så videre.

Der er undtagelser

Kravet om kobørster gælder både for goldkøer og lakterende køer. 

 - Der er dog områder, der er undtaget, siger Mia Stenbryggen Nielsen. 

Områder, der er undtaget, er syge- og enkeltkælvningsbokse. Det samme gælder områder, hvor køerne kun opholder sig i kort tid. Det kan for eksempel være et område, hvor koen insemineres eller undersøges af en dyrlæge. 

For kalve er minimumsantallet én børste – uanset holdstørrelsen. Desuden er det ikke et krav, at den børste, de har adgang til, skal kunne rotere. Men børsten skal selvfølgelig været placeret i en højde, hvor kalvene kan nå den, understreger Sagro.

Læs også