Læbælter og hegn spiller en vigtig rolle

Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark.

Rundt omkring i Danmark står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller hvidgran, men ellers er det primært løvtræshegn, der præger landskabet.

Der har været en stadig udvikling i opbygningen af løvtræshegnene fra enkeltrækkede rønne eller tjørnehegn til syvrækkede hegn med en stor variation af træer og buske.

Som navnet viser, er disse hegn først og fremmest plantet for at skabe læ og primært til dyrkede marker.

Indflydelse på dyr

Som årene er gået har det vist sig, at læbælterne også har en vigtig indflydelse på mange dyr og fugles livsmuligheder. Derfor kan hegnene med fordel opbygges på en anden måde, end de traditionelt er, skriver Naturstyrelsen på deres hjemmeside.

Gode levesteder

Her noterer man sig samtidig, at for, at læbælterne på længere sigt skal være gode levesteder, er det vigtigt, at der er et godt dækkende busklag i bunden af hegnet. Det mest oplagte er at plante hegnet med en overvægt af buske i forhold til antallet af træer.

Det næste skridt er at passe hegnet på en sådan måde, at der til stadighed kommer lys nok ned til at sikre buskene en ordentlig vækst. Det vil sige, at man sørger for at tynde sine hegn løbende.

Læs også