Alkaloider fra lupin kan overføres til mælk

Der kan ske en overførsel af giftstoffet alkaloider fra lupin i foderet til mælk. Det viser tysk forsøg. Nu rækker Innovationscentret for Økologisk Landbrug og Aarhus Universitet ud efter Mælkeafgiftsfonden for at kunne dykke ned i emnet under danske forhold.

Lupin og økologisk mælkeproduktion går fint i spænd. Lupin er nemlig et godt kvægfoder. Blandt andet på grund af lupiners høje indhold af fedt og protein – ikke mindst sammenlignet med afgrøder såsom ærter og hestebønne.

Men der er en havkat i hyttefadet – for lupiner indeholder alkaloider, der er giftstoffer. Det er derfor, at man her i Danmark udelukkende bruger sorter af sød lupin til foder og fødevarer.

Men inden for de forskellige sorter af sød lupin er der også forskel på afgrødernes indhold af alkaloid, og det kan også variere inden for den enkelte sort, skriver chefkonsulent Inger Bertelsen og chefkonsulent Arne Munk, begge Innovationscenter for Økologisk Landbrug i en artikel på innovationscenterets hjemmeside.

Kan overføres til mælken

Her forklarer chefkonsulenterne, at man i Tyskland har øget sit faglige fokus på alkaloiderne i lupiner til malkekvæg. Sidste år blev der f.eks. gennemført et forsøg med fodring med formalede, utoastede frø af lupin, som viste, at alkaloiderne kan overføres til mælk.

- Konklusionen er, skriver chefkonsulenterne, at det giver grundlag for en potentiel bekymring i forhold til sundhed, men at det skal undersøges nærmere.

I forsøget i det tyske er lupin-sorten Boregine anvendt. Og der blev målt et indhold af alkaloid på 1.774 mg pr. kg tørstof. Indholdet er mere end tre gange højere end anbefalingen på maksimalt 500 mg pr. kg tørstof, som gælder for sød lupin til foder.

Inger Bertelsen og Arne Munk pointerer, at en undersøgelse, som den tyske, giver grund til på et fagligt grundlag at vurdere og nærmere undersøge betydningen af fodring med lupin for mælken.

Aarhus Universitet har i samarbejde med Innovationscentret for Økologisk Landbrug her i august derfor indsendt en ansøgning til mælkeafgiftsfonden for at belyse dette.

Ikke udbredt herhjemme

Fodring med lupin er, fastslår chefkonsulenterne, ikke specielt udbredt herhjemme. Og de vurderer, at et eventuelt alkaloidindhold i mælk fra relativt få besætninger, der fodrer med lupin, vil blive fortyndet, når der sker en opblanding med mælk fra andre besætninger.

Derfor er der ikke grund til bekymring, når forbrugeren drikker almindelig konsummælk fra mejerierne, vurderer de.

- Hvis der er tale om et gårdmejeri eller et mejeri med meget få leverandører, og der indgår lupiner i køernes foderration, er der dog behov for ekstra opmærksomhed, fremhæver de to konsulenter.

Bør belyses yderligere

Inger Bertelsen og chefkonsulentkollega Arne Munk pointerer videre, at der som udgangspunkt heller ikke i disse tilfælde er grund til bekymring for forbrugerne.

Man skal nemlig, lyder vurderingen, drikke store mængder mælk for, at et eventuelt alkaloidindhold i mælken potentielt kan være et problem for den humane sundhed.

- Men med viden om, at der sker overførsel af alkaloider i koens foder til mælken, er der behov for at dykke dybere ned i problemstillingen, fastslår konsulenterne.

Læs også