Rådgiver: Overvej generationsskiftet nu

Der er et nyt cirkulære på vej, der skal ændre den såkaldte 15 procent-regel. Overvej derfor at overdrage din landbrugsejendom til dine børn ultimo 2020, lyder det fra en virksomhedsrådgiver.

Hvis man vil overdrage sin landbrugsejendom til sine børn til lavest mulig værdi, bør man overveje, om overdragelsen skal foretages ultimo 2020.

Sådan lyder det fra virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Willy Møller.

Baggrunden er, at den nuværende praksis for værdiansættelsen af fast ejendom i familiehandler snart er fortid. Det skyldes, at et nyt cirkulære er på vej, der skal ændre den såkaldte 15 procent-regel, som handler om, at værdiansættelsen af fast ejendom i familiehandler kan ske til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 procent. 

Willy Møller fortæller, at der har været eksempler på sager, hvor forældreejerlejligheder er solgt til børn ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent, hvor børnene efterfølgende har solgt lejligheden til en betydelig højere pris og fået en skattefri fortjeneste. Også selvom det var åbenbart, at den offentlige ejendomsvurdering ikke svarede til handelsværdien.

Derfor sendte skatteministeren i foråret et udkast til et nyt værdiansættelsescirkulære i høring, som omfatter familiehandler.

Højere værdier

- Det nye cirkulære lægger op til, at man ved overdragelse mellem nærtstående, blandt andet fra forældre til børn, skal anvende de nye vurderinger +/- 20 procent, siger Willy Møller, og fortsætter:

- Den nye 20 procent-regel skal kunne fraviges, hvis der foreligger »særlige omstændigheder«.

Det forventes, at de nye ejendomsvurderinger i mange tilfælde vil være højere end de nuværende vurderinger og dermed ligge tættere på handelsværdien.

Det er p.t. usikkert, hvornår det nye cirkulære træder i kraft, men det er sandsynligt, at det gælder for handler foretaget efter den 1. juli 2020. Dog først når der foreligger nye vurderinger. Og det er altså derfor, at man bør overveje, om overdragelsen skal foretages ultimo 2020, lyder rådet fra Willy Møller.

Infomøde

Det nye cirkulære er endnu ikke vedtaget, og derfor kan der komme ændringer i det endelige cirkulære, der forventes at træde i kraft for landbruget i efteråret 2021.

Agri Nord holder et informationsmøde med fokus på de kommende regler den 3. september fra klokken 19-21.

mip

 

Læs også