Lovende forsøg med gyllesettling

Ribe Biogas A/S har gennemført testforsøg med gyllesettling, hvor den afgassede gylle deles i lag. I midten er fosforindholdet stærkt reduceret.

Tekst og foto: Erik Kærgaard Christensen

GYLLE Hos Ribe Biogas A/S arbejder man i denne tid målrettet på at blive det første danske biogasanlæg, der kommer til at levere såkaldt designer-gylle med et reduceret fosforindhold tilbage til landmændene.

Det sønderjyske biogasanlæg har gennemført en række testforsøg med såkaldt settling af afgasset gylle, der typisk indeholder 0,8-1 kg fosfor pr. ton.

Ved testforsøgene med settling blev gyllen pumpet op i en tank, hvor den fik lov at stå helt uberørt i 14 dage. I den tid skete der en lagdeling af gyllen med forskelligt indhold af både N, P og K.

Til gyllesettlingen har Ribe Biogas blandt andet fået bygget en 7.300 kubikmeter stor tank, hvor der er ført rør ind igennem tanksiden i tre forskellige højder. Disse rør er ført op over kanten af tanken og udstyret med sugetragte foroven. 

Med dette system kan der udtages gylle i tre forskellige højder med forskellige indhold og sammensætninger af plantenæringsstoffer.

- Ved at tage gylle ud fra tre forskellige lag i tanken efter settlingen kan vi styre mængden af fosfor. Det er rigtig interessant set i forhold til reglerne for tildeling af fosfor, påpeger direktør for Ribe Biogas, Anders Lydom.

- Vi har fået analyseret en række gylleprøver. Inden settling indeholder afgasset gylle i gennemsnit 0,81 kg fosfor pr. ton, fortæller han.

 

Mindst fosfor i midten

- Efter settlingen var det gennemsnitlige fosforindhold i gyllen 1,28 kg pr. ton i toppen, 0,21 kg pr. ton i midten og 0,83 kg pr. ton i bunden, men vi forventer, at disse tal kan ændres, når vi kommer i gang med fuldskala-settling, siger direktøren.

- Som det fremgår af tallene, har den gylle, vi tager ud i midten, et kraftigt reduceret fosforindhold. Her viser vore analyseresultater et kvælstofindhold på 3,77 kg pr. ton gylle, hvilket giver et N/P-forhold på 18,0, forklarer Anders Lydom.

Når Ribe Biogas kommer rigtigt i gang med gyllesettlingen, forventer man at kunne levere afgasset gylle fra tre depoter med henholdsvis lavt, normalt og høj P-indhold.

Der bliver mulighed for at blande gylle fra de tre depoter, så landmanden kan få en gylle med præcist de plantenæringsstoffer, der er brug for på bedriften.

På en anden tank, som også anvendes til gyllesettling, er der ført rør ind til udtagning af gylle ud i fire forskellige højder. De foreløbige erfaringer viser imidlertid, at det i praksis er tilstrækkeligt at kunne tage settlet gylle ud i tre forskellige højder.

- Blandt de udfordringer, vi er løbet ind i, når gylle står i lang tid uden omrøring, er, at der kan dannes et kraftigt flydelag. Det er imidlertid netop lykkedes os at røre et kraftigt flydelag i en tank op, så problemet er til at løse, siger Anders Lydom.

 

Ser gode perspektiver

Planterådgiver Erik Helbo Bjergmark fra Sagro i Esbjerg er rådgiver på en del af de husdyrbedrifter, fortrinsvis kvægbrug, som leverer deres gylle til Ribe Biogas A/S. Han ser gode perspektiver i selskabets projekt med designer-gylle.   

- Problemet er, at blandt andet kvægbrugere får ekstra fosfor retur med afgasset gylle i forhold til, hvad de har leveret. Det betyder, at de ikke må tildele helt så meget gylle, påpeger Erik Helbo Bjergmark.

- Men så kommer afgrøden jo til at mangle kvælstof, der så skal tilføres som handelsgødning. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, hvis landmanden har kapacitet til både at opbevare og udbringe mere gylle, siger han.

- Baggrunden for hele problematikken er, at de såkaldte undtagelsesbedrifter jo har måttet leve med et fast, ret restriktivt loft over fosfortildelingen. Disse bedrifter har derfor været tvunget til at afsætte en del af deres gylle til anden side, siger Erik Helbo Bjergmark.

- Nu kan problemet formentlig løses via Ribe Biogas´ projekt med designer-gylle, som kan bane vej for en omfordeling af fosfor imellem bedrifterne, siger planterådgiveren fra Sagro.

- Som det har været indtil nu, har mange biogasanlæg jo kørt et system, hvor den enkelte landmand har skullet tage samme antal kubikmeter gylle tilbage, som der er leveret til biogasanlægget, fortsætter Erik Helbo Bjergmark.

- Det har betydet, at nogen har fået mere fosfor retur, så de er løbet ind i harmoni-udfordringer, forklarer han. 

Læs også