Forbedringer på pickup og indføring

New Holland fortsætter med at tilpasse og optimere sit presserprogram med nye konstruktioner i pickup og indføring. På bigballepresserne bliver LoopMaster nu standard fra 2020.

New Hollands rundballepresser med integreret wrapper, Roll Baler 125, får nu lettere ved at håndtere det tunge grovfodermateriale, den er tiltænkt.

Når materialet på sin vej ind i ballekammeret og skal gennem snitterenheden, er der høje momenter på spil. Derfor har producenten både designet nye og kraftigere knive, ligesom der også er et nyt design på den konsol, knivene er anbragt i. Selvsagt også kraftigere til de kraftigere knive.

Ligeledes er der også enkelte ændringer på den almindelige rundballepresser, Roll Belt, der har fået en ændret pickup. Dels er skårtilholderen over pickuppen placeret lidt lavere og flyttet lidt længere fremme for at give en mere ensartet indføring.

Plastmaterialer er gode

Endelig er der til kommende sæson en ny og kraftigere elmotor til netbindingen og en ny konstruktion af overgangspladen fra pickup til knivsektionen.

Her anvendes en kombination af plast- og metal, der tillader materialet at flyde lige nemt, uanset om det er morgen eller aften, først eller sidst på sæsonen.

En lille detalje, hvor de yderste tænder, der fanger og leder materialestrømmen ind, er vinklede en smule mod midten, giver mere stabile kanter på baller

Ny rotor og afskrabere

For bigballepresseren Big Baler Plus er der kommet punkteringsfri heavy duty støttehjul med såkaldte semimassive dæk og forbedret skårtilholder.

Længere inde sørger en helt ny rotor med nykonstruerede afskrabere for mindre risiko for materialeophobning. Den nye konstruktion medfører tilmed et lavere effektforbrug og mindre slid på komponenterne med samme eller højere kapacitet.

Endelig er det nye knyttersystem, LoopMaster, standard på den nye presser. Loopmaster er kendetegnet ved, at der ikke efterlades små garnstumper i marken efter bindingen, sådan som har været normalt med dobbeltknudesystemer.

Læs også