Lover højere levedygtighed i farestalden

LivaPig sikrer en større blodtilstrømning til soens reproduktionsorganer, så der opnås et højere flow af ilt og næringsstoffer til pattegrisene inden faring. Resultatet er ifølge producenten færre døde smågrise.

- Som følge af en større ilttildeling minimeres risikoen for at pattegrisene bliver kvalt under faring og enten dør af iltmangel eller bliver født svag, lyder det fra 3S.

En af de store udfordringer i dansk svineproduktion er høj dødelighed fra faringsstart til fravænning.

- Dødeligheden drives delvis af dødfødte pattegrise samt dødeligheden de første 4-5 dage efter faring, og ofte som følge af små eller svagtfødte pattegrise, pointeres det fra handelsselskabet 3S. selskabet ejes af organisationen Danske Svineproducenter og godt 800 danske svine- og mælkeproducenter.

Problemstillingen med høj dødelighed indeholder ikke alene et velfærdsmæssigt aspekt, men ligeledes et kæmpe økonomisk og samfundsmæssigt potentiale, lyder det fra handelsfirmaet.

Udfordringen er taget op

En af samarbejdspartnerne, Cargill Animal Nutrition, har imidlertid taget udfordringen op og udviklet på en teknologi, som ifølge 3S forbedrer soens udholdenhed under faringen samt minimere restitutionstiden efter faring.

- Dette har ført til udvikling af LivaPig-konceptet, som forbedrer levedygtigheden hos pattegrisene og derved sænker dødeligheden før fravænning, pointeres det.

LivaPig sikrer ifølge producent og forhandler en større blodtilstrømning til soens reproduktionsorganer, så der opnås et højere flow af ilt og næringsstoffer til pattegrisene inden faring.

- Som følge af en større ilttildeling minimeres risikoen for at pattegrisene bliver kvalt under faring og enten dør af iltmangel eller bliver født svag, lyder det fra 3S.

Forbedret levedygtighed

Ved forsøg, som danner grundlag for udviklingen af LivaPig, er det ifølge 3S påvist, at tildeling af produktet op til faring forbedrer levedygtigheden hos pattegrisene, ved at reducere andelen af dødfødte grise og sænke dødeligheden før fravænning.

- Ydermere er der påvist en signifikant reduktion af døde pattegrise som følge af at være født svag. Andelen af levedygtige grise steg dermed fra 74,1 procent til 81,7 procent ved tildeling af LivaPig fra indsættelse i farestald (5 dage før forventet faring), oplyser 3S.

I en dansk afprøvning for nyligt er der ved brug af foderløsningen ifølge 3S opnået en reduktion i den totale dødelighed på 2,4 procent samt 0,5 gris mere i egenfravænning.

l-l

Læs også