God hygiejne giver gevinst på Lundbechlund

Torben Rasmussen er ansat som driftsleder hos Lundbechlund I/S, der driver en svineproduktion med 1.300 søer ved Stouby nær Hedensted i Østjylland.

Han har oplevet på den hårde måde, hvilke konsekvenser et alvorligt salmonellaudbrud kan have. Dødeligheden i klimastalden var helt oppe omkring 15 procent.

Efter grundig rengøring af stalden blev alle procedurer mht. hygiejnen gennemgået og optimeret. Udover vask, korrekt brug af sæbe og desinfektion samt ændringer i en lang række rutiner, blev der også indført regelmæssig brug af tørdesinfektion.

- Vi anvender tørdesinfektion på alle gangarealer hver fredag. Både i farestalden, klimastalden og på hovedgangen mellem sektionerne. Derved reducerer vi smittespredningen, både når vi træder ud og ind af stierne, og når vi bevæger os fra sektion til sektion.

Stabil dødelighed i dag

På bedriften flyttes mange dyr rundt om torsdagen.

- Så det passer med, at hovedgangen bliver vasket og får et nyt lag tørdesinfektion dagen efter, som vi udbringer med en simpel gødningsvogn. I klimastalden spreder vi tørdesinfektion ud i alle stierne både mandage og fredage.

- Vores dødelighed i klimastalden ligger nu stabilt omkring 1,8 procent. Vi mener helt klart, at tørdesinfektion bidrager til at holde smittepresset nede og dyrenes omgivelser tørre, så grisene trives rigtig godt, konstaterer driftsleder Torben Rasmussen fra Lundbechlund.

Læs også