bannerPos

Et so-anlæg med fremtid

Når søerne er løse i alle staldafsnit, kommer de ansatte til at arbejde med dyrene på en anden måde, hvor de i højere grad arbejder på dyrenes præmisser, lyder det fra inventarleverandørerne Jyden og Skiold.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
19-10-2019 10:40
De løse søer i farestalden har overrasket positivt hos landmand landmand Poul Poulsgaard i Vestjylland. De bekymringer som driftslederne Gitte og Jens Erik Hansen havde i starten, har viste sig at være unødvendige.

I 2017 byggede landmand Poul Poulsgaard et nyt so-anlæg til 1.600 årssøer. Det skete for at sikre forsyningen til de eksisterende FRATS-stalde på hans bedrift i Madum ved Ulfborg i Vestjylland.

At en slagtesvineproducent udvider med et sohold er i sig selv lidt utraditionelt. Og der er da også truffet flere utraditionelle valg, men staldene har vist deres værd.

- Søerne er nemmere at komme til, og det er meget nemmere at sætte søerne ind i de her stier

Gitte Hansen, driftsleder

Anlægget er indrettet med løse søer i alle staldafsnit og høj kip med lysplader i taget. Løbestalden er indrettet med JB6000 bokse fra inventarleverandøren Jyden. Boksene er med twin-lock-system, hvor søerne har mulighed for selv at gå ind og ud af boksen efter behov.

- Nye løbestalde skal etableres med løsdrift. Og det system, der er etableret her, har fungeret godt for UK-producenter i mange år. I drægtighedsstalden går søerne i grupper i store stier med krybber i begge sider. Og det faste leje er delt af en lav liggevæg, der giver en meget god liggeadfærd i stierne, siger produktchef fra Jyden, Janni Hales.

Godt for dyr og mennesker

De løse søer i farestalden har overrasket positivt. De bekymringer driftslederne, Gitte og Jens Erik Hansen, havde i starten, har viste sig at være unødvendige.

Farestierne er indrettet sådan, at der kan bruges boks i de første dage, hvor grisene er mest udsatte og har brug for beskyttelse.

- Søerne er nemmere at komme til, og det er meget nemmere at sætte søerne ind i de her stier, lyder det fra Gitte Hansen som også påpeger, at boksene redder nogle grise fra at blive klemt i de første dage og hjælper med at holde en høj produktivitet.

Løser søer i alle afsnit

Når søerne er løse i alle staldafsnit, kommer de ansatte til at arbejde med dyrene på en anden måde, hvor de i højere grad arbejder på dyrenes præmisser.

- I drægtighedsstalden, hvor søerne er opstaldet i grupper, er der behov for et højt flow og hurtig udfordring, så søerne hurtigt placerer sig ved krybben og undgår konkurrence omkring fodringen

Janni Hales, produktchef Jyden

Det er vigtigt, hvis man vil lave gode resultater i farestalden, at søerne er rolige og omgængelige.

- Det forarbejde skal gøres i løbe- og drægtighedsstalden, hvis der ikke er sammenhæng mellem de ting, risikerer man, at søerne kvitterer negativt, og omvendt kan nogle opgaver også blive lettere for både søer og personale, hvis man arbejder sammen, lyder analysen fra Jyden. 

Synergi mellem fodersystem og staldindretning

Fodercomputerens frekvensstyrerede foderpumpe gør, at man kan vælge at køre med højt eller lavt flow, afhængig af behov i hvert staldafsnit.

- I drægtighedsstalden, hvor søerne er opstaldet i grupper, er der behov for et højt flow og hurtig udfordring, så søerne hurtigt placerer sig ved krybben og undgår konkurrence omkring fodringen. I farestalden kan der fodres med et lavere flow og i stedet større vægt på præcisionen af fodermængden til den individuelle so, forklarer produktchef Janni Hales fra Jyden.

Ny teknologi – nye muligheder

So-anlægget er udstyret med en ny og forbedret styring for at få en fremtidssikret produktion med høj effektivitet og gode arbejdsforhold.

Via almindelig netværkskommunikation kan der opsættes flere computere til styring af foder m.m. så fodringen kan styres både fra kontoret og foderladen.

Derudover kan justering af foderet også foregå på smartphone eller iPad, både Android og iOS, når man går rundt i stalden. De giver hurtige og effektive arbejdsgange og sikrer en god kontrol med fodringen.

Optimeret foderstyring i farestalden

Når søerne er løse i farestalden, er der meget bedre plads til at grisene kan die. I farestaldene giver den nye styring mulighed for efterløbskontrol af fodermængden og dermed en meget præcis udfodring.

- Når der køres med efterløbskontrol, åbner en ventil ad gangen, og efter hver udfodring sammenholdes ventilens lukketid med den reelt udfodrede mængde.

- Det hele er styret af tre vejeceller, der på basis af tidligere vejninger sørger for at justere ventilen, så søerne altid får den helt rette mængde foder, siger Hans Jakob Hessellund, projektkonsulent hos Skiold, der i april i år opkøbte Jyden.

Et anlæg der præsterer

Efter godt to års drift på Poul Poulsgaards bedrift i Madum ved Ulfborg er der opnået en vis stabilitet i anlægget, og fremtiden tegner lovende. Sidste nye e-kontrol viser, at der fravænnes over 38 grise pr. årsso, og produktiviteten tegner fortsat til at stige.

- Det hele er styret af tre vejeceller, der på basis af tidligere vejninger sørger for at justere ventilen, så søerne altid får den helt rette mængde foder

Hans Jakob Hessellund, projektkonsulent Skiold

- Forhåbningerne om at nye løsninger og teknologi ville give en effektiviseret produktion med god velfærd for dyr og mennesker er blevet indfriet. Og anlægget viser på mange måder en god vej frem for fremtidens so-hold, siger Jens Erik Hansen, driftleder hos Poul Poulsgaard.

l-l

Arla vil belønne landmænd, der laver klimatjek

Arla vil nu give landmænd, der laver et klimatjek på deres bedrift, kontante fordele. Målet er at reducere CO2-udledningen på gårdniveau med 3 procent årligt.

Udvidelse på nordjysk mejeri

Nørager Mejeri ved Hobro udvides for 100 millioner kroner.

Salget af gyllegrej går forrygende

Samson fik en flot start på Agritechnica og kunne allerede tirsdag melde om mere end 20 afsluttede handler af gyllevogne og møgspredere.

Nordisk tang skal testes i danske besætninger

Udenlandske forsøg har tidligere vist, at tang kan hæmme metanproduktionen i køernes vom. Nu skal der dyrkes tang herhjemme, som skal forarbejdes og i sidste ende tilsættes kvægfoderet i danske besætninger.

Økologisalget er fordoblet på seks år

Der er udsigt til, at de danske forbrugere næste år vil købe økologiske varer for op mod 20 milliarder. Dermed vil det økologiske forbrug være mere end fordoblet på de sidste seks år.

Svinenoteringen bestemmer pris på McCormick-traktor

Helms TMT-Centret har et usædvanligt tilbud til alle landmænd: Køb en McCormick-lagertraktor og høst en gevinst, hvis svinenoteringen falder fremover. Eller betal mere, hvis den stiger.
Side 1 af 1692 (33833 artikler)Prev1234567169016911692Next