Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Seges Svineproduktion og Landbrugsstyrelsen inviterede for nylig til et online-seminar (webinar) rettet mod producenter, der har fået tilsagn om tilskud til farestier til løse søer i 2018, men ikke er kommet i gang med projektet endnu.

På webinaret fortalte Landbrugsstyrelsen blandt andet om mulighederne for at ændre i tilsagn og om andre krav, mens chefforsker Vivi Aarestrup, Seges Svineproduktion, delte ud af den nyeste viden inden for indretning og brug af farestier til løse søer.

Større stier

- I har jo sendt jeres ansøgninger sidste år, og der har I naturligvis tænkt meget over, hvilke projekter I skulle bygge. Og så kommer vi alligevel nu og siger, at det godt kan give god mening at søge om en projektændring eller en projektforlængelse, påpegede Vivi Aarestrup.

Hun forklarede nærmere, at det simpelthen skyldes, at mange har søgt til en stistørrelse på 5,8 kvadratmeter, hvilket svarer til en stistørrelse på 2,40x2,40. Siden den stistørrelse blev introduceret for 10 år siden er der imidlertid sket meget.

Blandt andet er kuldstørrelsen steget, så der er behov for mere plads. Det betyder enten, at man skal have flere stier eller større stier.

- Det er vigtigt at have tænkt det ind, for kuldstørrelsen bliver jo også ved med at stige i den tid, at I bruger de her stier. Så det er vigtigt at have pladsen til grisene, påpeger Vivi Aarestrup.

Tid til overvejelse

Der skal desuden tages højde for miljøtiltag, hvor mere fast gulv er den klart billigste mulighed for miljøtiltag. Der skal også tages højde for den kommende udfasning af zink, der betyder, at det er en fordel at fravænne ved højere fravænningsvægt, og dermed færre ammesøer. Ligeledes skal der tages højde for, hvorvidt der skal være plads til supplerende mælk eller andet til pattegrisene.

Ifølge chefforskeren kører der i øjeblikket forsøg med større stier til store kuld ude i forskellige besætninger. Herfra kan erfaringer måske også være værd at tage med i projektovervejelserne.

- Det kan derfor give god mening enten at søge forlængelse, og afvente mere erfaring med større stier fra de projekter vi har i gang, eller søge om ændring fordi man kan konstatere, at den stitype, man måske søgte, den fungerer dårligt sammen med et fast- gulvs-område giver en dårlig hygiejne.

Ændring eller forlængelse

En medarbejder fra Landbrugsstyrelsen forklarede nærmere om muligheden for projektforlængelse.

- Du indsender din ansøgning om projektforlængelse via Tast selv-service senest to måneder før projektets slutdato. Det er desuden muligt at søge om projektforlængelse mere end en gang. Dog stilles der større og større krav til begrundelsen for hver gang.

Da programperioden afsluttes den 31. december 2022, så skal projektperioden dog under alle omstændigheder være afsluttet der.

Den samme procedure via Tast selv-service sker i de tilfælde, hvor der ønskes en projektændring. Man skal desuden være opmærksom på, at man ikke må gå i gang, før en ændring er godkendt af styrelsen, der ikke godkender ændringer med tilbagevirkende kraft.

Ifølge Landbrugsstyrelsen kan en ændring for eksempel være: Færre antal stier, ændret stistørrelse eller ændring i andel fast gulv.

Der opfordres i øvrigt til, at der ansøges så hurtigt som muligt, at man kender til en ønsket ændring. Ligeledes skal det meddeles hurtigst muligt, hvis man opgiver gennemførelsen af projektet, så midlerne kan komme til gavn i nye tilskudsordninger.

Opfyld kriterierne i tilsagnet

Under webinaret understregede styrelsen, at det er yderst vigtigt at være opmærksom på de kriterier, der er listet op i vejledning til bekendtgørelsen om tilsagnet.

I værste fald bortfalder tilsagnet, ligesom konsekvensen af ikke opfyldte kriterier er en nedsættelse af det tilskudsbeløb, der kan udbetales.

Se hele webinaret med alle Vivi Aarestrups mange gode råd og anbefalinger i forhold til valg af stier til løse søer i farestalden, samt Landbrugsstyrelsens retningslinjer i forhold til ansøgning om projektændring eller projektforlængelse via Seges TV.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også