Svineproducent: Tilsætningsstof giver mine søer en stabil brunst

Manglende brunst hos søerne blev en saga blot, da østjysk svineproducent begyndte at bruge fodertilsætningsmidlet Micro-Aid.

- Det var som at vende en hånd, lyder det fra en 55-årig østjysk svineproducent, da han sidste sommer begyndte at tilsætte stoffet Micro-Aid i foderet til søerne i farestalden og drægtighedsstalden.

Før havde han næsten altid søer med manglende brunst i ugeholdet om efteråret. I dag er det en yderst sjælden foreteelse, fortæller han.

- I dag kommer 95 procent af søerne i brunst. Og det er vel at mærke ultrakorte, intense brunster. Jeg tager dem fra torsdag, og så bliver de normalt løbet mandag aften, og tirsdag morgen er det sidste gang.

- Der kan være en so, der kommer i brunst i farestalden, og som derfor ikke kommer i brunst i løbeafdelingen, fordi den er ude af cyklus. Og det kan Micro-Aid ikke gøre noget ved. Men resten af søerne – det kører bare 100 procent.

Rentabelt

Den østjyske svineproducent er sikker på, at hans brug af Micro-Aid tjener sig ind igen mange gange.

Han bruger 125 gram Micro-Aid pr. tons, og det koster ham cirka 20 kroner pr. årsso.

- Udgifterne er fløjtende lige meget – bare du har reproduktionen til at køre, siger han.

Østjyden, der også producerer slagtesvin, har desuden lagt mærke til lidt færre tilfælde med navlebrok hos grisene, nu hvor han bruger Micro-Aid.

Kan kontaktes

Sundhedsniveauet i besætningen svarer til en blå SPF-besætning, oplyser svineproducenten.

Han ønsker at være anonym i denne artikel.

- Men folk er velkomne til at ringe til mig gennem forhandleren af Micro-Aid, lyder det fra svineproducenten.

mip

 

Micro-Aid

- Fodertilsætningsstof med dokumenteret virkning på ammoniak og foderforbrug

- Kan bruges både til søer, smågrise og slagtesvin

- En undersøgelse viser en forbedret foderudnyttelse på 0,1 foderenheder pr. kg tilvækst (cirka 3,5 procent)

- En anden undersøgelse viste en reduktion i ammoniakindholdet på mellem 15 og 21 procent i staldluften

- Andre undersøgelser viser større reduktion i både ammoniakindholdet og foderforbruget.

- Det koster cirka 20 kroner pr. årsso at tilsætte Micro-Aid til foderet

- Stoffet forhandles af Dantrace-Danfeed 2019 ApS

Kilde: Medd. 216 fra Rullende Afprøvning, prøverapport 825 fra Statens Jordbrugstekniske Forsøg, m.m.

Læs også