Vilofoss gør zinkløs foderløsning bedre

Der er en tydeligt sammenhæng mellem proteinniveau og risikoen for diarré, men samtidigt er protein også nødvendig for at opnå maksimal tilvækst. Den balance synes med LoZn-konceptet fundet hos Vilofoss.

Selvom fokus for tiden er på at maksimere produktiviteten for at få mest udbytte af de gode svinepriser, må man ifølge af Jacob Dall, Vilofoss-DK, ikke glemme, at man om cirka to år ikke længere kan anvende medicinsk zink til smågrise.

Jacob Dall er faglig ansvarlig for Vilofoss’ svineprodukter, og han henviser til, at firmaet med et godt resultat i Seges’ koncepttest (meddelelse 1147, red.) allerede i dag kan tilbyde en veldokumenteret løsning.

- Men vi hviler ikke på laurbærrene, og arbejder videre for at forbedre konceptet. Fokus er på at forbedre resultaterne, men også at sænke omkostningen, så danske smågriseproducenter kan fastholde sin konkurrenceposition, pointerer han.

Konstant udvikling

Han forklarer, at fra begyndelsen var opgaven relativt hurtigt at komme op med et koncept, der kunne præstere mindst lige op med fravænning ved hjælp af veterinær zink – også selvom det var dyrere end disse.

- Derfor blev der gjort brug af al faglig viden på området, med mindre fokus på omkostningen. Det betød, at konceptet fra starten omfattede mange parametre, som i varierende grad bidrog til effekten.

- Det gode resultat i Seges’ koncepttest bekræftede, at konceptet var holdbart, men at der skulle arbejdes med omkostningen. Opgaven var derfra at sikre mindst samme tekniske effekt, men at kunne gøre det til en lavere pris, hvorfor en finjustering gik i gang, forklarer Jacob Dall.

Proteinkilde er vigtig

Han fortæller, at der er en tydeligt sammenhæng mellem proteinniveau og risikoen for diarré, men samtidigt er protein også nødvendig for at opnå maksimal tilvækst.

- Diarré-risikoen hænger sammen med ufordøjet/ikke optaget protein, der når tyktarmen, hvor dette protein bliver substrat for primært sygdomsfremkaldende bakterier. Derfor er det oplagt at arbejde med at maksimere niveauet af fordøjeligt protein, samtidigt med at det totale proteinniveau i, især fravænningsfoderet, søges holdt på et lavt niveau.

- Dette kan kun opnås ved at bruge proteinkilder med høj fordøjelighed. Da fodermidler og i særdeleshed proteinkilder kan påvirke grisens tarmsystem, er det, for at minimere denne påvirkning, samtidigt vigtigt at sprede sine proteinkilder mest muligt, hvorfor det videre arbejde b.la. har fokuseret på at undersøge nye proteinkilders betydning for diarré-risiko, når der ikke anvendes veterinær zink – men naturligvis uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Fibre en vigtig del af løsningen

Fra starten var konceptet ifølge Jacob Dall baseret på forskning, der viser, at især ikke-fermenterbare fibre har en positiv indflydelse på mave-/tarmsundheden.

- Det er gennem en serie forsøg lykkedes at finde en unik sammensætning af ikke-fermenterbare fibre, der udover at sikre den gode mavesundhed samtidigt kan binde vand og dermed forebygge væsketab, som ofte er den mest alvorlige konsekvens af selv let diarré.

- Det er vigtigt at kontrollere, at nye løsninger også kan fungere under praktiske produktionsforhold, hvorfor LoZn-konceptet også har været anvendt på mere almindelige vilkår. Gennem tre måneder i en større smågrisebesætning, er konceptets robusthed blevet bekræftet, da produktiviteten i disse måneder var mindst lige så god som de forudgående måneder. Faktisk vist foderudnyttelsen sig at være bedre på konceptfoderet, slutter Jacob Dall.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også