L&F: Vi skal have verdens bedste fødevareuddannelser

Landbrug & Fødevarer glæder sig over de anbefalinger, som regeringens Universitetsudvalg netop har fremlagt.

Fødevareerhvervet er et forsknings- og innovationstungt erhverv, som kræver dygtige talenter med de rigtige uddannelser bag sig.

Landbrug & Fødevarer glæder sig derfor over de anbefalinger til et fremtidens uddannelser, som Universitetsudvalget netop har fremlagt.

- Danmark skal have verdens bedste fødevareuddannelser, og det kræver, at kvalitet er et bærende element på de rigtige uddannelser af central betydning for sektoren, siger Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer.

På flere danske universitetsuddannelser på kandidatniveau, på f.eks. fødevareområdet, er op mod halvdelen af de studerende udenlandske. Men mange forlader Danmark efter endt uddannelse enten frivilligt eller ufrivilligt, og Danmark drager derfor ikke nytte af deres kompetencer.

- Vi skal turde satse på talenterne, så de bliver her i landet eller i en af de internationalt orienterede danske fødevarevirksomheder efter endt uddannelse, fortsætter hun.

Match mellem erhverv og uddannelse
Landbrug & Fødevarer mener også, det er vigtigt, at man fremover sætter øget fokus på at koordinere mellem erhvervsliv og universiteter.

- Erhvervet skal i endnu højere grad tænkes ind i de enkelte uddannelser, så de unge vælger en uddannelse, hvor der er et job bagefter. Kun på den måde vil vi kunne opretholde den vækst, vi bidrager med i erhvervet, siger Karen Hækkerup.

Hun pointerer, at fødevareerhvervet selv ønsker at tage et medansvar for at skabe et endnu tættere samarbejde mellem universiteterne og erhvervet.

Det kunne foregå ved, at erhvervslivet i højere grad bliver en integreret del af uddannelsesforløbet. F.eks. ved gæsteforelæsninger, mentorordninger og virksomhedsbesøg.

Læs også