Årets tre første ulveangreb bekræftet med dna

Det var ulvens værk i alle tilfælde, da tre vestjyske fåreavlere i dagene 2.-6. januar mistede får ved rovdyrangreb. Det viser Naturstyrelsens svar på dna-prøver fra de døde får.

Årets første ulveangreb skete ved Staby, vest for Ulfborg, hvor en fåreavler fandt tre døde får. Tre dage senere skete det næste angreb i nærheden af Varde. Her konstaterede en anden fåreavler om eftermiddagen den 5. januar, at to drægtige får i løbet af dagen var bidt så alvorligt i struben, at de måtte aflives. Højst ét døgn senere fandt en tredje fåreavler ved Tim, syd for Ulfborg, et drægtigt moderfår dræbt samt yderligere tre får skambidt.

Tysk problemulv mistænkt

De tre angreb på få dage er sket over et så stort område, at det må antages, at det er mindst to forskellige ulve, der har været på spil. De to angreb ved Ulfborg er mest sandsynligt udført af det lokale Stråsø-kobbel, mens det ifølge Naturstyrelsens svar kan udelukkes, at det er en kendt ulv i Danmark, der har udført angrebet ved Varde.

Derimod antyder svaret fra vildtkonsulenten, at det kan være den tyske problemulv GW1430m, som få dage forinden ifølge myndighederne i Slesvig-Holsten passerede grænsen til Danmark. 

Hanulven stod sidste år bag talrige angreb på får i den sydvestlige del af Slesvig-Holsten. Blandt andet bag ulvesikret hegn, hvilket førte til voldsomme protester fra lokale fåreavlere og lukning af en skovbørnehave.

Ulvesikret hegn holdt ikke

Angrebet ved Tim skete i øvrigt også bag et ulvesikkert hegn, som hobbyfåreavler Kenneth Pedersen fik sat op i foråret 2017, da den vestjyske ulvezone blev etableret.

- Det har således virket efter hensigten i næsten tre år og var velfungerende, indtil det blev rendt ned udefra i forbindelse med angrebet. Jeg ved derfor ikke helt, hvad jeg ellers skal gøre for at undgå nye ulveangreb, siger Kenneth Pedersen.

Fåreavleren har dog søgt Miljøstyrelsen om en såkaldt hegnsvogter samt ekstra tilskud til indhegning af de marker, hvor fårene skal græsse, når han til foråret er nødt til at lukke dem ud af stalden. Her har de været inde siden angrebet i januar.

Efter de tre nu bekræftede ulveangreb har der været yderligere minimum fire angreb i Syd- og Vestjylland, der undersøges som formodede ulveangreb, men hvor dna-resultaterne endnu ikke foreligger ved redaktions afslutning. Alene ved et af angrebene i slutningen af januar mistede en vestjysk fåreavler 24 drægtige moderfår.   

 

teba

Læs også