Ministerens udspil utilstrækkeligt

Per Jørgensen 02-07-2018 09:03:27
Efter vores opfattelse og de tilbagemeldinger vi har på landsplan, er der allerede nogen som har kastet håndklædet i ringen og erkendt, at det f.eks. næsten er umuligt at drive rentabel naturpleje i såkaldte ulvezoner, selvom der p.t. gives tilskud til ulvesikre hegn og tilskud til indkøb af vogterhunde, skiver Gotlænderforeningen i Danmark i en pressemeddelelse.
Efter mødet i Ulfborg 21. juni, var vi mange fåreavlere, der havde håbet på nogle mere konkrete forslag til, hvorledes vi som fåreavlere (husdyravlere) fremover kan fastholde og udvikle vores produktion under betryggende rammer, uanset om vi driver det erhvervsmæssigt eller som hobbylandbrug, skriver forkvinde Anne Hjelm, Gotlænderforeningen i Danmark i en pressemeddelelse.

Ifølge Anne Hjelm, Gotlænderforeningen, er ministerens "opstramning” af reglerne et meget lille og kortsigtet skridt på vejen.

- Efter vores opfattelse og de tilbagemeldinger vi har på landsplan, er der allerede nogen som har kastet håndklædet i ringen og erkendt, at det f.eks. næsten er umuligt at drive rentabel naturpleje i såkaldte ulvezoner, selvom der p.t. gives tilskud til ulvesikre hegn og tilskud til indkøb af vogterhunde. Storålam, som er den produktion, der har været hårdest ramt har nu besluttet, at det ikke bliver med får, der skal drives naturpleje i Stråsø Plantage. Mindre fåreavlere har også haft besøg af ulve udenfor ulvezonen.

Mange fåreavlere udtrykker stor nervøsitet grundet manglende retningslinjer for håndtering af ulve generelt og evt. erstatning både indenfor og udenfor definerede ulvezoner. Uforholdsmæssigt mange får og lam er blevet angrebet, når man tager udgangspunkt i hvor få registrerede ulve, vi har indtil nu. Udviklingen i antal ulve og spredningsmønstret må betragtes som usikkert, udtaler hun.

De erstatningsbeløb der p.t. udbetales efter ulveangreb, kan på ingen måde kompensere for øget tilsyn, dyrlægeregninger, bortskaffelse af døde eller aflivede dyr samt tab i produktionen grundet stress på enkelt dyr og på flokniveau. Ligeledes kan det være vanskeligt at genanskaffe får, der er tilpasset naturpleje. For ikke at tale om det betydelige stressniveau man udsætter den enkelte, fåreholder for ved udsigt til at skulle aflive skambidte dyr.

En husdyravlers værste scenarie. Selvom vi producerer fra fødsel til slagtning, er der nogen dyreetiske regler som er meget vigtig for husdyravlere. Dyrene må ikke lide under mangel på foder, tørst, sygdom samt stress. 

Flere af vores medlemmer i det jyske har tilkendegivet, at de ikke tør udvide besætningen med naturpleje for øje eller fortsætte deres produktion. Nogen afvikler og andre er i gang med at reducere besætningen. Det må betragtes som et samfundsmæssigt tab, da fåreavl er med til at sikre det stigende behov for naturpleje, skabe variation og biodiversitet i det åbne land, holde gang i de små slagterier og gøre det attraktivt at bosætte sig på landet, hvor det er muligt at holde husdyr og for nogen af os, drive det som erhverv.

Den trend vi ser i øjeblikket, er netop en begyndende udflytning af yngre familier, der vælger at flytte fra de større byer ud til nogle af de værdier, som vi andre sætter pris på og gerne vil fortsætte med. 

Problemulve  

Det er ikke realistisk at få reguleret problemulve, men det forslag til dokumentationskrav, der foreligger nu.  Jørgen Blazejewicz, som er den der har haft de fleste angreb, har aldrig set en ulv. Allerede her vil der være ekstra udgifter til vildtkameraer m.v., bedre hegn osv. også selvom man driver fåreavl udenfor den definerede ulvezone. Indkøb og drift af vogterhunde vil kun være et alternativ for meget få besætninger i DK, og slet ikke hvis der afgræsses op til eller indenfor offentlige rekreative arealer med stor færdsel.

Fra Gotlænderforeningens side ønsker vi det "omfattende" dokumentationskrav til problemulv lempet og langt mere fleksibelt. En præcisering af hvem og hvornår man må bortskyde problemulve og på hvis regning.

Vi hilser den foreslåede hotline tlf. velkommen, men den bør være døgnbetjent, da drab og skambidning også foregår udenfor normalt arbejdstid. Der bør iværksættes en undersøgelse af hvilke konsekvenser, der har for produktionen, et evt. ulvebesøg har på besætningsniveau. Flere fåreavlere har haft besøg af guldsjakalen, og den bør derfor indbefattes i den kommende revision af vildtforvaltningsplanen.

De nuværende tilskud til ulvesikre hegn er ikke tilstrækkelige. Tilskuddet bør gives til alle der fremover får problemer med at sikre deres husdyr mod ulve- og sjakalangreb. Der bør gives tilskud til hegnalarmer i området med kronvildt. I områder hvor der optræder problemulve kompenseres ligeledes for merudgift til øget opsyn. For de få avlere hvor vogterhunde er et alternativ, bør de reelle udgifter til køb af og drift af vogterhunde dækkes.

Erstatning af døde og aflivet får og lam fastsættes ud fra markedsværdien. Der udbetales kompensation for medgået arbejdstid til aflivning af dyr, dyrlægeregninger samt bortskaffelse af dyrene. I visse besætninger vil ulveangreb medføre så meget stress, at ilæmmede får taber deres fostre og vil i en periode have vanskeligt ved at blive med lam igen. Forkvinden Anne Hjelm udtaler, at mange Gotlænderavlere har samme fortjeneste ved salg af kød som salg af de meget attraktive grå krøllede skind. Gotlænderforeningen garver skind for medlemmerne til en markedsværdi på 2,5-3 mio. kroner.

Næppe lettelser for landbruget til at ansætte udenlandsk arbejdskraft

25-09-2018 16:00:46

Det er mere et valgudspil end et udspil til reelle finanslovsforhandlinger, når Løkke og Pape lufter lettere adgang for arbejdskraft fra lande uden for EU.


Med tak fra bierne

25-09-2018 15:46:49

Nabo til faunastriber sagde tak med honning


Kontrol finder stigende antal fejl

25-09-2018 15:00:30

Nu udkommer kontrolstatistikken fra Landbrugsstyrelsen for økologiske jordbrugsbedrifter for 2014-2017. Kontrollen finder et stigende antal fejl i takt med, at de er blevet bedre til at vurdere, hvor der er størst risiko for fejl.


Lokale landmænds fauna-ideer har bredt sig

25-09-2018 14:39:35

Nu er der sået faunastriber, der kan strække sig fra Skagen til den dansk-tyske grænse.


Tid for manganbehandling

25-09-2018 14:00:17

Planteavlskonsulent giver status på efterårets marker og anbefaler udbringning af mangan på alle vinterbygmarker.


Arla hæver mælkeprisen

25-09-2018 13:58:27

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 1 eurocent pr. kilo i oktober 2018. Prisen for økologisk mælk stiger med 2 eurocent.


Nedgang i europæisk sukkerhøst

25-09-2018 13:52:23

Det er ikke kun den europæiske hvedehøst, der skuffer i år. Den tørre og varme sommer får nu også en negativ effekt på dette års europæiske høstudbytter af sukkerrør. Dermed ser økonomien hos de europæiske sukkerproducenter ikke for lovende ud, når vi tager den i forvejen lave sukkerpris i betragtning.


Roekampagnen igangsat

25-09-2018 13:45:04

Anders Kruse var første mand til at læsse roer af mandag morgen på fabrikken i Nakskov: Roekampagnen 2018 begynder i dag tirsdag med tørre roer på forpladsen.


Ukrudtet skal kendes, genkendes og bekæmpes

25-09-2018 13:20:19

Omdrejningspunktet for Udbyneder Østergaards økologiske planteproduktion er det rette grej til mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrøder, der egner sig til mejetærskning.


1.100 hektars økolog har fremtidssikret sig

25-09-2018 13:14:39

Der er fuld fart på udviklingen hos Ib Hjorth i Udbyneder nær Mariager, der for snart en generation siden blev økolog. Som en fremtidssikring er bedriftens aktiviteter opdelt i fire selskaber.


Nyt projekt skal minimere varmestress hos søer

25-09-2018 10:09:42

Varmestress hos højproduktive søer i subtropiske og tropiske områder er udtalt og kan betyde store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser, hvis ikke grisene køles effektivt ned. Et nyt ventilationsprojekt tager nu fat på denne problemstilling.


Agri Nord-formand: Minivådområder er en fordel for landbruget

25-09-2018 09:49:15

Både landbruget, miljøet og naturen får gavn af minivådområder. Det mener Agri Nords formand.


Gødskning og sprøjtning trin for trin

25-09-2018 09:30:22

Opfølgningsstrategien med gødning og mikronæringsstoffer samt behov for vækstregulering og sprøjtning af skadegørere er i år anderledes på Egemarke Gods efter den tørre sommer og det varme efterår.


Markbruget på Egemarke Gods drives med erfaring og fornemmelse

25-09-2018 09:18:50

Trods en beliggenhed på én af Danmarks mest regnfattige lokaliteter høstede godsejer Claus Lohmann Poulsen alligevel 9 tons pr. hektar i hvede og forholdsvis gode udbytter i andre afgrøder såsom spinat. Men i år er hans dyrkningsstrategi foreløbig anderledes.


Svinepriserne fortsætter nedturen

25-09-2018 08:36:58

Både Nord West-noteringen og afregningspriserne på svinekød i Danmark fortsætter med at falde. Det skyldes blandt andet fundet af afrikansk svinepest i Belgien.


Danske landmænd har købt langt færre pesticider end europæiske kolleger

25-09-2018 08:16:57

Salget af pesticider er faldet med 51 procent i Danmark fra 2011 til 2016, viser nye tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat. Det faldende salg i Danmark er ikke kun resultat af den hamstring, som fandt sted op til omlæggelsen af de danske pesticidafgifter i 2013, mener chefkonsulent i L&F.


Påfaldende tavshed

25-09-2018 08:06:13

L&F: Nyt klimakatalog har for mange usikkerheder

24-09-2018 13:54:42

Landbrug & Fødevarer hilser mere viden om klimapåvirkninger i landbruget velkommen. Det nye virkemiddelkatalog fra Aarhus Universitet (DCA) og Københavns Universitet (IFRO) indeholder for mange usikkerheder og får desværre ikke set tingene i et helhedsperspektiv, mener erhvervsorganisationen.


En speciel uge på afgrødemarkedet sluttede

24-09-2018 13:48:47

Det er ikke altid nemt at finde en sammenhæng i det, der sker ude på børsmarkederne for afgrøder såvel som på aktier. Ugen, der nu går på hæld, var virkelig vanskelig at blive klog på, hvis vi fokuserer ikke kun på afgrødemarkedet, men også på aktiemarkedet.


Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 1365 (27297 artikler)Prev1234567136313641365Next

Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer