bannerPos

Kæmpe potentiale for flere minivådområder i Danmark

Et nyt kort, »Minivådområdekort 2020, før« føjer yderligere 500.000 hektar til de 2,1 millioner hektar, som kan være egnede til at etablere et minivådområde på. Du kan finde det nye udpegningskort på miljøgis under fanen »minivådområder«.
10-10-2019 11:39

Et nyt kort, som Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen, tilføjer 500.000 hektar ekstra til det samlede areal.

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort udpegningskortet, der viser, hvor lodsejere potentielt kan søge tilskud til at etablere minivådområder under næste ansøgningsrunde, der åbner igen i februar 2020.

Kortet viser, at potentialet for at etablere minivådområder i Danmark er blevet endnu større.

Et område svarende til Vendsyssel-Thy plus lidt ekstra kan nu potentielt anvendes til at fjerne kvælstof fra naturen, viser kortet, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen.

Ifølge kortet kan der nu etableres minivådområder på yderligere 500.000 hektar i Danmark. Dermed er over 2.600.000 hektar fordelt over hele landet potentielt egnet til at etablere minvådområder på.

- Der har været en massiv interesse fra landmænd for at etablere minivådområder. Med kortet i hånden kan landmændene nu se, hvor de i 2020 kan søge om at anlægge nye minivådområder, der især kan komme vandmiljøet til gavn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen.

De ekstra 500.000 hektar er fremkommet efter, at det er lykkedes at afgrænse ådale og vandløb mere præcist i det nye kort.

Konsulenthjælp

Frem til 8. november kan lodsejere og oplandskonsulenter anmode kommunerne om at frigive arealer, der ellers er udpeget til kommunale vådområder, til etablering af minivådområder i 2020.

På udpegningskortet, der kan findes på miljøgis, er arealer, som er er klassificeret som opland til lavbund i ådal, som udgangspunkt reserveret til de større, kommunale vådområdeprojekter. Disse arealer fremgår i udpegningskortet som »Betinget egnet« (lysegrøn), »Betinget potentielt egnet« (lysegul) og »Betinget potentielt egnet, drænet« (lyseblå).

For at give kommunen tilstrækkeligt med tid til at vurdere og sende anmodningen til Landbrugsstyrelsen, anbefaler styrelsen, at du eller din oplandskonsulent hurtigst muligt anmoder kommunen om at frigive arealet.

Bemærk at udpegningskortet er sendt i høring, og der tages derfor forbehold for mindre ændringer. Høringen slutter den 8. november.

Forberedelser

Er man interesseret i at lave et minivådområde, skal man tage fat i en oplandskonsulent.

Det kræver altid en vurdering af de lokale dræningsforhold for at vide, om et område er egnet til et minivådområde. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage prøver af drænvandet.

Næste ansøgningsrunde til minivådområder forventes at åbne i februar 2020.

mip

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.
Side 1 af 1871 (37406 artikler)Prev1234567186918701871Next