bannerPos

Kæmpe potentiale for flere minivådområder i Danmark

Et nyt kort, »Minivådområdekort 2020, før« føjer yderligere 500.000 hektar til de 2,1 millioner hektar, som kan være egnede til at etablere et minivådområde på. Du kan finde det nye udpegningskort på miljøgis under fanen »minivådområder«.

Redaktionen

10-10-2019 11:39
Et nyt kort, som Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen, tilføjer 500.000 hektar ekstra til det samlede areal.

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort udpegningskortet, der viser, hvor lodsejere potentielt kan søge tilskud til at etablere minivådområder under næste ansøgningsrunde, der åbner igen i februar 2020.

Kortet viser, at potentialet for at etablere minivådområder i Danmark er blevet endnu større.

Et område svarende til Vendsyssel-Thy plus lidt ekstra kan nu potentielt anvendes til at fjerne kvælstof fra naturen, viser kortet, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen.

Ifølge kortet kan der nu etableres minivådområder på yderligere 500.000 hektar i Danmark. Dermed er over 2.600.000 hektar fordelt over hele landet potentielt egnet til at etablere minvådområder på.

- Der har været en massiv interesse fra landmænd for at etablere minivådområder. Med kortet i hånden kan landmændene nu se, hvor de i 2020 kan søge om at anlægge nye minivådområder, der især kan komme vandmiljøet til gavn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen.

De ekstra 500.000 hektar er fremkommet efter, at det er lykkedes at afgrænse ådale og vandløb mere præcist i det nye kort.

Konsulenthjælp

Frem til 8. november kan lodsejere og oplandskonsulenter anmode kommunerne om at frigive arealer, der ellers er udpeget til kommunale vådområder, til etablering af minivådområder i 2020.

På udpegningskortet, der kan findes på miljøgis, er arealer, som er er klassificeret som opland til lavbund i ådal, som udgangspunkt reserveret til de større, kommunale vådområdeprojekter. Disse arealer fremgår i udpegningskortet som »Betinget egnet« (lysegrøn), »Betinget potentielt egnet« (lysegul) og »Betinget potentielt egnet, drænet« (lyseblå).

For at give kommunen tilstrækkeligt med tid til at vurdere og sende anmodningen til Landbrugsstyrelsen, anbefaler styrelsen, at du eller din oplandskonsulent hurtigst muligt anmoder kommunen om at frigive arealet.

Bemærk at udpegningskortet er sendt i høring, og der tages derfor forbehold for mindre ændringer. Høringen slutter den 8. november.

Forberedelser

Er man interesseret i at lave et minivådområde, skal man tage fat i en oplandskonsulent.

Det kræver altid en vurdering af de lokale dræningsforhold for at vide, om et område er egnet til et minivådområde. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage prøver af drænvandet.

Næste ansøgningsrunde til minivådområder forventes at åbne i februar 2020.

mip

Robot gør dyrkning af roer rentabel

Firmaet Farmdroid har med deres markrobot FD20 skabt mulighed for blandt andet at dyrke økologiske roer, da robotten både sår og renholder marker på op til 20 hektar.

Vi står enestående stærkt

Mens eksempelvis tyske landmænd samles i dyb frustration til demonstrationer, fordi de ikke kan finde nogen venner, står vi i Danmark enestående stærkt, lød det fra formanden for Landbrug & Fødevarer på svineproducenternes årsmøde i går.

Tyske landmænd sendte fælles opråb til nationen

Tusindvis af landmænd fik politikerne i tale under landsdækkende traktordemonstrationer i går. Effektivt Landbrug var med, da landmændene i Slesvig-Holsten afviklede deres arrangement i Rendsborg.

Debatten på svinekongressen er uskøn

Der er for meget negativitet i debatten på svinekongressen. Tag nu ja-hatten på, lød opfordringen fra svineproducenten Jonas Würtz under debatten.

Harsk kritik regnede over formand på grund af tabt millionretssag

Formand Erik Larsen for Seges Svineproduktion fik hårde ord med på vejen fra henholdsvis formanden og næstformanden fra Danske Svineproducenter. Blandt andet på grund af hele balladen om DanBred og Danish Genetics samt den tabte retssag mod Ulrik Lundgaard fra Solvang Svineavl, som blev tilkendt syv millioner kroner.

Henrik Biilmann ny direktør i VikingGenetics

Nordisk kvægavlsforening, VikingGenetics, har udnævnt den hidtidige direktør for Friland A/S, Henrik Biilman, som administrerende direktør fra 1. februar 2020.
Side 1 af 1667 (33325 artikler)Prev1234567166516661667Next