Landboforening: Fødevareproduktion spiller sammen med rent drikkevand

Man kan ikke blindt sætte lighedstegn mellem landbrug og pesticidrester i drikkevandet, fastslår formanden for landboforeningen Vestjysk. Ringkøbing-Skjern Forsyning fortæller, at der ikke er problemer med pesticidrester i drikkevandet i deres dækningsområde.

DR-dokumentaren »Byen med det giftige vand« om udfordringer med pesticidrester hos Nordfyns Vandværk har affødt mange spørgsmål om, hvorvidt det er sikkert at drikke vandet fra vandhanen i Danmark.

I Ringkøbing-Skjern kommune er svaret et klart »ja«. Det skyldes blandt andet et godt samarbejde mellem landbruget og Ringkøbing-Skjern Forsyning, der leverer vand til 70 procent af kommunen.

- Vi har ikke haft problemer med rester af hverken nye eller gamle pesticider i vores område i de vandboringer, vi anvender nu, siger Finn Jessen, adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Det er en melding, der glæder formand for landboforeningen Vestjysk, Søren Christensen.

- I Vestjylland har vi en så stor landbrugsproduktion, at vi betegner os selv som hele Danmarks spisekammer, men alligevel oplever vi ikke et problem med drikkevandet. Det understreger virkelig, at man ikke blindt kan sætte lighedstegn mellem landbrug og pesticidrester i drikkevandet, siger Søren Christensen og fortsætter:

- Det er dog ikke ensbetydende med, at vi skal blive ved med at sprøjte, som vi gør. Vi skal fortsætte arbejdet med at blive dygtigere og udvikle nye teknologier og metoder, så vi også i fremtiden har rent drikkevand og bæredygtigt kan producere de nødvendige fødevarer. Vi i landbruget er og vil meget gerne være medspiller i at sikre, at fremtidige generationer også trygt kan drikke vandet fra vandhanen.

Roser landmænd

Netop landbruget som medspiller har været afgørende i det store arbejde, Ringkøbing-Skjern Forsyning de sidste 15 år har gjort for at beskytte grundvandet i deres dækningsområde.

- Der er etableret nye kildepladser og lukket gamle, der af den ene eller anden grund ikke kunne bruges mere. Vi gør en stor indsats for at beskytte de eksisterende kildepladsers indvindingsopland mod pesticider, og uanset om det har været skovområder eller landbrugsjord, er vi blevet mødt med velvilje fra lodsejerne, siger adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning, Finn Jessen, og fortsætter:

- Indvindingsoplandet til en kildeplads kan være flere 100 hektar, og derfor er det afgørende, at vi har kunnet indgå så fortrinlige samarbejder med skovejere og landmænd om at fritage områderne for pesticider. Vi er ikke helt i mål endnu, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme det.

 

Læs også