Sådan virker mulig kvælstofløsning

Politikerne på Christiansborg er blevet indviet i Andreas Ifversens opfindelse, der kan sænke udledningen af kvælstof til danske vandløb, specielt om sommeren. Det har et stort potentiale.

Det er kaldt en faktabaseret løsning på kvælstofudfordringen. Den er udtænkt af Andreas Ifversen og hans selskab, Vand og Natur Landbrug, og den går i al sin enkelhed ud på at man med målere og sensorer får udmålt det faktiske kvælstofindhold i det vand, der ledes ud af markerne.

- Når kvælstofindikatoren viser grøn, så viser det, at kvælstofindholdet er nede på et niveau, hvor det (vandet, red.) gerne må løbe direkte ud i fjorden. Men når kvælstofindikatoren lyser rød, så ryger vandet i stedet automatisk ud i lavbundsarealer og enge, der kan afgræsses, og i løbet af kort tid vil græsset have spist kvælstoffet, og så ryger vandet videre ud i fjorden, når det er frit for kvælstof.

Det fortæller Andreas Ifversen i en video, som han har lavet om sin opfindelse. Den blev præsenteret for Folketingets Miljø-. og Fødevareudvalg, under et foretræde i sidste måned, og det er en enkel men fleksibel løsningsmodel.

Ved en rød indikering, kan man også vælge at lede vandet ud i et minivådområde, hvis man har et sådant. Det kan være med til at forøge effektiviteten af minivandområdet.

Er klar til produktion

Det er fem år siden, at opfindelsen kom til verden, og derfor er den klar til at blive rullet ud nu.

- Derfor er den produktionsklar til etablering på 3000 landbrug som så vil sende de faktiske udledninger fra det enkelte landbrug som landmanden så kan bruge hvis der er behov i henhold til de faktiske data, lyder det fra Andreas Ifversen, der fortsætter:

- Hvis der er behov kan landmanden i samarbejde med sin planteavlskonsulent lave en markplan som eksakt er tilpasset hans drift hvor der er styr på udledningen baseret på faktiske målinger, siger han.

Potentialet ved løsningen er ifølge direktøren stort.

- Dette big data projekt vil hurtigt kunne give samfundet og den enkelte landmand faktuelle data så han kan bruge de muligheder, der er i videoen, til et naturligt sædskifte, siger han.

Læs også