Generationsskifte i Aasum Smedie

1. maj skifter Aasum Smedie hænder og drives videre under samme navn af Christian Falk fra CFB Industri ApS i Herrested.

Efter 31 års ejerskab af den 204 år gamle familievirksomhed Aasum Smedie ApS har Gitte Lundtoft og Jens Peder Jensen ønsket at afhænde deres veldrevne virksomhed. Der er i den forbindelse indgået en aftale med Christian Falk, Herrested om at overtage samtlige anparter i Aasum Smedie ApS med skæringsdag 1. maj 2022.

Christian Falk driver i forvejen smede-virksomheden CFB Industri ApS. Han er uddannet kleinsmed og har været selvstændig i smedebranchen som montør siden 2014, og etablerede i 2017 sit eget smedeværksted. Siden er det gået stærkt og allerede i 2021 blev »det nye« værksted i Ferritslev fra 2019 udvidet med yderligere værkstedslokaler i Langeskov.

Fremtiden i faget

I en meddelelse oplyser Christian Falk, at han har en ambition om at stå i forreste række i forhold til at tage ansvar for fagets fremtid og udvikling. Dette gøres blandt andet ved at følge med i nye teknologier, at udvikle medarbejderne og uddanne faglærte inden for smedefaget. Denne strategi har båret frugt, og der er igen behov for mere plads.

For Christian Falk vil købet af Aasum Smedie og sammenlægningen af virksomhederne være et skridt på vejen til at indfri sine ambitioner.

Fortsætter med begge firmanavne

Der er en forventning om betydelige synergier ved købet og fusionen af selskaberne. Sammen vil virksomhederne stå stærkt indenfor alt smedearbejde, såsom stålkonstruktioner, rør- og stålmontage, industriservice, byrumsmøbler, containere m.m. Det er planen at samle alle aktiviteterne og alle medarbejderne i Aasum Smedie, som råder over en bygningsmasse på cirka 4.000 m2.

Det oplyses endvidere, at det fortsættende fusionerede selskab fremover vil benytte begge firmanavne i det nye navn og markedsføring. Ligeledes meddeles det, at selskabet selvfølgelig fortsætter alle igangværende ordrer – og tilbud, ligesom samtlige Aasum Smedies kunder og CFB Industris kunder fortsat betjenes i fremtiden.

For at sikre kontinuitet vil Jens Peder Jensen og Gitte Lundtoft være ansat i selskabet frem til 1. august 2022.

Læs også