Ukrainsk mand i klemme

Ulrik Krogsgaard, bestyrelsesmedlem i Agri Nord, kalder det umenneskeligt, at en ukrainer har udsigt til 14 måneders ventetid på, at få afgjort sin klage over afslag på opholds- og arbejdstilladelse.

Anastasiia Studsgaard Hansen bor i Aalborg, er dansk gift og arbejder på kyllingefarmen, Bremerholm Økologi. I foråret besluttede hun at hjælpe sin fætter, Pavlo Kanishevskyi, til Danmark, da hun var over-bevist om, at han kunne få opholds- og arbejdstilladelse efter den særlov, som Folketinget vedtog allere-de i marts, få uger efter krigen brød ud i Ukraine.

- Han ringede til mig, fordi han ikke kunne blive i Rusland, fortæller Anastasiia.

Pavlo Kanishevskyi arbejdede som ingeniør i Rusland, og via Tyrkiet kom han til Danmark den 28. april.

- 4. maj søgte vi Udlændingestyrelsen om opholds- og arbejdstilladelse til ham efter særloven, og i juni måned fandt vi arbejde til ham på Tulip i Aalborg. Så vi var glade, fortæller Anastasiia.

Men i sidste uge kom så det nedslående svar. Fætteren kunne ikke få lov at blive i Danmark. Særloven gælder nemlig kun ukrainere, der er flygtet fra Ukraine og har haft bopæl i Ukraine før afrejsen til Danmark.

Anastasiias fætter fik besked på at forlade landet inden syv dage, men Anastasiia og hendes mand har straks klaget til Udlændingenævnet. Her har de telefonisk fået at vide, at der er en sagsbehandlingstid på 14 måneder.

- Vi er meget kede af, at han ikke må arbejde. Hvad skal han leve af?, spørger Anastasiia.

Tirsdag har hun ringet til Agri Nord i håb om at få støtte og hjælp.

Teamleder for HR og rekruttering i Agri Nord, Vittus Bernlow, har straks taget sagen op.

- Vi arbejder rigtig meget med ukrainere og vi skal hjælpe alt, hvad vi kan. Normalt tager sagsbe-handlingen to-tre måneder. Men 14 måneder – det er helt vildt, siger Vittus Bernlow.

Agri Nords bestyrelse er blevet orienteret, og bestyrelsesmedlem Ulrik Krogsgaard finder det uacceptabelt med så lang en sagsbehandlingstid.

- Den praksis må man speede voldsomt op, så de menneskelige omkostninger ikke bliver så store. Det virker helt umenneskeligt at sætte en mand i den situation, at han skal stå og vente i 14 må-neder uden at kunne forsørge sig selv, siger Ulrik Krogsgaard.

Ulrik Krogsgaard mener, at loven er blevet tolket lidt for stramt i dette tilfælde, hvor en ukrainsk mand er kommet fra et ophold i Rusland.

- Det er flueknepperi i forhold til, at vi har en mand, der er stillet på samme måde som hvis han var flygtet. Man burde se på intentionen i loven i stedet.

Ulrik Krogsgaard finder situationen særligt uholdbar i en tid, hvor der endda er mangel på hænder i bran-chen.

- Vi har brug for alle, der gider at arbejde, og så bør vi ikke sætte åndssvage hindringer op for os selv, pointerer Ulrik Krogsgaard.

I Agri Nord har mange medlemmer ukrainske ansatte, og aktuelt har særloven i år givet 2-300 ukrainere job i nordjyske landbrugs- og fødevarevirksomheder. En særlig netværksgruppe for ukrainere i Agri Nord tæller 500 mænd og kvinder.

Læs også