Noter Nord uge 06 -2023

Danish Crown nedlægger 150 funktionærstillinger

I forsommeren 2021 havde Danish Crown fuld fart på eksporten til Asien, og priserne på grisekød var attraktive globalt. Covid-19 og vækst i landets egen produktion af grise satte en brat stopper for salget til Kina, og siden fulgte Ruslands invasion af Ukraine, der fik inflationen til at eksplodere og sendte forbrugertilliden til tælling.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse, om baggrunden for at nedlægge 150 funktionærstillinger.

- Vores centrale udfordring er, at det eksporteventyr, vi havde til Asien og især Kina, sluttede langt hurtigere og mere pludseligt, end nogen analytikere eller vi selv kunne forudse, lyder det fra Danish Crown-direktøren Jais Valeur.

Massiv efterspørgsel og historisk gode priser er derfor afløst af tilbageholdende forbrugere og en lav eksport til de attraktive markeder uden for Europa.

I alt forventes 150 funktionærstillinger nedlagt, heraf vil omkring 100 forventeligt være i Danmark.

Ægproducent chokeret over PFAS-fund

DTU Fødevareinstituttet har udgivet et notat, der viser, at økologiske æg indeholder store mængder PFAS på grund af fodring med fiskemel.

- Det er en forfærdelig situation, vi er endt i. Jeg er fyldt med forfærdelse over, at denne forurening er havnet i vores foder. Fiskemel skal fjernes fra vores foder med det samme, siger Lars Bredahl, der er forperson for Æg- og Fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening og har 14.000 høns ed Arden i Himmerland.

Han har nu bestilt nyt foder hjem.

Fjerner man fiskemelet fra foderet, er det dog vigtigt at erstatte det med noget andet, fordi melet giver hønsene protein og vigtige aminosyrer, som er fundamentale for deres velfærd og produktionen af æg.

Tilskud til teknologi på økologiske bedrifter

Siden midten af december har man kunnet søge om tilskud til forskellige teknologier på sin økologiske bedrift for sidste gang. Ansøgningsrunden er åben frem til 1. marts 2023. Ordningen er åbent for sidste gang, da der i Landbrugsaftalen fra 2021 ikke er planlagt yderligere ansøgningsrunder. Man kan søge tilskuddet, hvis man er økologisk landbruger eller lige har søgt økologisk autorisation.

Den økonomiske ramme er på hele 140 millioner kroner, så der er god mulighed for at få tilskud. Der er fastsat et fast beløb for hver teknologi, og man kan få 40 procent i tilskud. Man skal huske at overveje sine valg af teknologier grundigt. Man kan nemlig ikke længere ændre sit projekt, og man kan heller ikke søge om forlængelse – derfor har man valgt at fastsætte projektperioden til to år. Projektperioden starter den dag, hvor man sender sin ansøgning om tilskud.

Topdanmark kommer styrket ud af usikkert 2022

Topdanmark kommer ud af 2022 med et overskud på 2,049 milliarder kroner efter skat medregnet salget af Topdanmark Livsforsikring.

Det centrale forsikringstekniske nøgletal, combined ratio, der angiver forholdet mellem indtægter og udgifter, lander på 81,8 for 2022 og 80,9 isoleret for fjerde kvartal. Begge tal overgår analytikernes forventninger. Topdanmarks regnskab for året viser en præmievækst på 3,8 procent.

- Vi har formået at komme styrket ud af et år med stor økonomisk usikkerhed i verden. Topdanmark står fortsat stærkt på et robust fundament, som betyder, at vi har det bedste udgangspunkt for at kunne hjælpe vores kunder, siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark.

Palmeolie og soja skal være afskovningsfrit

Fra midten af 2025 skal produkter med palmeolie, oksekød og soja, der sælges i EU, være dokumenteret afskovningsfri.

Ny EU-lovgivning gør, at hverken producenter eller forhandlere må sælge varer, hvor råvarerne stammer fra landbrug, der har ryddet skov til fordel for plantage, skriver Børsen.

Det får betydning for danske virksomheder, fortæller Aske Skovmand Bosselman, der er lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Lovgivningen rammer først og fremmest de operatører, som sender varer ud på det europæiske marked. De skal dokumentere, at der ikke er ryddet skov, hvor varen er dyrket.

Det samme gælder handlere – med undtagelse af små og mellemstore virksomheder – der handler med varer på det europæiske marked.

Ny rapport peger på potentialer for økologisk omlægning

En ny rapport fra Økologisk Landsforening redegør for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på de økologiske markeder – og på baggrund af samtaler med nøglepersoner fra den økologiske værdikæde konkluderes det, at økologien måske nok er presset nu, men at der kommer fremgang på længere sigt.

Rapporten henvender sig både til konventionelle landmænd, der er interesserede i at omlægge til økologi, og til økologiske landmænd, der er interesserede i at udvikle deres bedrifter efter forholdene på markedet. Dermed kan rapporten fungere som supplement til de omlægnings- og udviklingstjek, som også udbydes gratis i 2023 hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og i sidste ende bidrage til, at det økologiske areal bliver udvidet.

- Målet med rapporten er, at den enkelte landmand skal kunne få øje på de potentialer, der er på de forskellige markeder. På den måde kan den være med til at inspirere landmanden til justeringer i produktionen, så den imødekommer efterspørgslen, siger Økologisk Landsforenings forperson Louise Køster.

Hele rapporten kan findes på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Dansk frugt og grønt klarer sig godt i kontrol af sprøjtemiddelrester

Danske fødevarer indeholder færre sprøjtemiddelrester end tilsvarende udenlandske varer, viser ny pesticidrapport.

Det viser den årlige pesticidrapport 2021 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Fødevarestyrelsens stikprøver omfatter 1.699 prøver af både konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder fra ind- og udland, som bliver solgt på det danske marked. I 34 af prøverne, svarende til to procent af det samlede antal prøver, blev der fundet pesticidrester, som er vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes.

I konventionelt dyrket frugt fra hele verden blev der fundet pesticidrester i 84 procent af frugtprøverne. Til sammenligning var der restindhold i 60 procent af de danske prøver af konventionelt dyrket frugt.

I konventionelt dyrkede grøntsager fra hele verden var der pesticidrester i 42 procent af prøverne, mens 24 procent af prøverne fra danske grøntsager indeholdt pesticidrester.

Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 96 procent af samtlige undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket frugt og grøntsager.

Alm. Brand Group styrker servicetilbud til landbrugskunderne

En traktor skal gerne hurtigt ud i marken igen, hvis den bliver skadet. Alm. Brand Group satser på at kunne få skadede landbrugsmaskiner endnu hurtigere tilbage fra værksted end tidligere efter sammenlægningen af Alm. Brand og Codan.

Når det kommer til sværdgods, det vil sige lastbiler, traktorer, gravemaskiner og andet specialmotorkøretøj, skal skaden typisk besigtiges af en taksator, hvorefter en rapport sendes til forsikringsselskabet med overslag og vurdering af, hvordan udbedringen skal udføres. Alm. Brand har ikke selv haft specialister indenfor landbrugs- og sværdgodsmaskiner, så denne opgave har været udliciteret til en samarbejdspartner, Taksatorringen. Codan har historisk altid haft egne taksatorer ansat.

Ændringen betyder, at Alm. Brand opsiger sit samarbejde med Taksatorringen og i stedet udvider og tilfører flere ressourcer til den interne taksering af skader på køretøjer, således at al taksering fremover foretages internt.

Dansk klimakonference er første af sin art i verden

Det nytter ikke, at forskere og virksomheder verden over hver især prøver at opfinde den dybe tallerken for at reducere landbrugs- og fødevaresektorens klimaaftryk. For effektive klimaløsninger kræver, at parterne arbejder tæt sammen på tværs af landegrænser og sektorer.

Derfor vil videns- og innovationshuset Seges Innovation nu samle verdens virksomheder, forskere og beslutningstagere inden for landbrugs- og fødevareområdet. Det sker til den internationale klimakonference Agri-Food & Climate Circle, der som den første i verden samler eksperter og praktikere på tværs af universiteter og virksomheder.

Den internationale konference har syv hovedområder: Dokumentation af grønne initiativer, optimal ressourceudnyttelse, forbrugerindflydelse på grøn omstilling, bæredygtig anvendelse af jorden, bæredygtig husdyrproduktion, skift til mere vegetabilsk protein og bioteknologi som alternativ kilde til protein.

Agri-Food & Climate Circle finder sted 10-11. maj 2023 i København.

Læs også