Forsøg skal afklare om placeret gylle kan erstatte fosfor

Lemvigegnens Landboforening og Staby-Rønbjerg Maskinstation har sat gang i et storskala fosforforsøg i majs nær Struer. Her vil de undersøge, om placeret gylle kan erstatte fosfor i startgødning til majs ved reduceret jordbehandling.

Mælkeproducent Petro Pelgrum ligger jord til et storskala fosfor-forsøg i majs nær Struer, hvor Lemvigegnens Landboforening og Staby-Rønbjerg Maskinstation vil undersøge fosfors betydning ved henholdsvis placeret gylle og almindelig nedfældet gylle.
 - Fosforloftet, som trådte i kraft sidste sommer har gjort, at de kvægbrug, der kører efter undtagelsesreglerne, ikke kan bruge startgødning til majs. Og fra 2019 kommer der stramninger i nogle områder for specielt fjerkræ og mink, hvilket vil øge kravet til harmoniareal, siger Kjeld Nørgaard, planteavlskonsulent ved Lemvigegnens Landboforening.
Derfor venter man nu spændt på, at majsplanterne titter op af jorden, for at kunne følge deres udvikling og i sidste ende måle deres udbytte.


Grundbehandling

Jorden, som forsøget er etableret på, er en JB 1. Her har der været majs i en årrække og de seneste tre år har man kørt pløjefri dyrkning. 
Hele arealet har gennemgået en grundbehandling med 1,5 liter Roundup pr. hektar. Og den 27. april er den 500 meter lange mark blevet dybdeharvet, hvorefter er blevet inddelt i fire forskellige led, alt efter gødningsstrategi. Hvert led gentages tre gange.
Der er to led med nedfældet gylle. Et med fosfor i startgødningen og et uden fosfor i startgødningen. Og så er der to led med placeret gylle. Et med fosfor i startgødningen og et uden fosfor.

Placeret gylle

I de to led med placeret gylle er gyllen placeret med en 7,5 meter Horsch-nedfælder med 75 centimeters afstand mellem gyllestrengene den 28. april. Det er en almindelig nedfælder, hvor man i dette forsøg har taget den forreste slange og koblet på den bagerste, så nedfælderen, i stedet for at give gylle ved hvert skær, hver 37,5 centimeter, springer over hver anden så afstanden bliver 75 centimeter. Skærene, som ikke giver gylle, løsner jorden mellem rækkerne.
Der er desuden tilsat 2,5 liter N-lock pr hektar i gyllen, da tidligere tyske forsøg, har vist en øget effekt sammen med placeret gylle.
Gyllen i det placerede led er lagt i et 25 centimeters bredt bælte i cirka 12 centimeters dybde. Der er tildelt 50 tons gylle pr. hektar.
Der er sået med GPS oven på den placerede gylle.

Nedfældet gylle

I de to led med nedfældet gylle er gyllen nedfældet med en traditionel nedfælder med en skærmafstand på 25 centimeter den 5. maj, hvorefter der er sået tre dage efter. Der er ligeledes givet 50 tons gylle pr. hektar.
Der er tildelt 165 kilo 20-9-0 pr. hektar, så jorden har fået 33 kilo kvælstof og 15 kilo fosfor pr. hektar i fosfor-leddene.
I de led uden fosfor er der tilført 125 kilo kvælstof som startgødning, hvilket svarer til 33 kilo kvælstof pr. hektar.
Ny sort
Arealet er sået den 9. maj med en 10-rækket Horsch Maestro såmaskine med skiveskær på gødning og frø. Der er sået 90.000 planter pr. hektar.

Læs også