Landbrugsstyrelsen ændrer i KO-bekendtgørelsen og i sin kontrol-praksis

En ændring i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse er netop lanceret af Landbrugsstyrelsen. De nye regler gælder fra torsdag.

I dag, onsdag, har Landbrugsstyrelsen udstedt en ændring i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse, som handler om at beskytte fugles levesteder.
- Vi laver ændringen på baggrund af en henstilling fra EU-Kommissionen, som gør det nødvendigt at lægge krydsoverensstemmelse på de nationale regler, der gennemfører fuglebeskyttelsesdirektivet uden for Natura2000-områder, skriver styrelsen i sin præsentation af ændringen. 
Bekendtgørelsen har været i høring i februar, og styrelsen har modtaget mere end 250 høringssvar. 
- Et gennemgående tema i høringssvarene er, at landmænd er usikre på, om de med den vejledende udpegning af de beskyttede naturtyper har den information, der skal til for at kunne overholde KO-reglerne og undgå sanktioner. Et andet gennemgående tema har været spørgsmål til, hvordan fuglebeskyttelsesdirektivet er gennemført i dansk lovgivning, lyder det fra styrelsen.

Kontrolpraksis ændres

Landbrugsstyrelsen varsler også, at praksis ændres, når det gælder kontrol af, om reglerne er overholdt.
- Det er nødvendigt at overholde henstillingen fra EU-Kommissionen, men for at imødekomme den bekymring, som er rejst i høringssvarene og af hensyn til landmænds retssikkerhed, har vi justeret måden vi håndterer kontrollen med kravene om fuglebeskyttelse, oplyser Landbrugsstyrelsen.
Desuden låses kontrolgrundlaget, så det kun er de beskyttede naturtyper, som er registreret på Danmarks Miljøportal pr. 1. november året før, som er omfattet af KO-kontrollen. 
- Landmænd ved dermed, hvilke arealer der er omfattet af KO-kravene i god tid, og inden kontrollerne starter. De arealer, som bliver til et beskyttet areal i løbet af kontrolåret, indgår først i kontrollen det efterfølgende år, når de er registrerede på Danmarks Miljøportal, skriver styrelsen.

Bedømmelsesskemaer opdateret

Landbrugsstyrelsen har også i samarbejde med erhvervet, som det nævnes, opdateret bedømmelsesskemaerne for vurderingen af den enkelte overtrædelse. 
- Det betyder, at du som landmand vil få en henstilling for mindre betydelige overtrædelser, som du retter inden for 24 timer. Du får altså mulighed for at rette forholdet, så overtrædelsen ikke indgår i afgørelsen.
- For alle overtrædelser med en samlet karakter på 5 eller derunder giver vi en advarsel og ingen sanktion. Tidligere var det ikke muligt for nogle af delkravene, der vedrører fuglebeskyttelse.
Karakterskalaen er også ændret, oplyser styrelsen:
- Samtidig har vi ændret karakterskalaen, så tærsklen for hvornår karaktererne 1, 2, 3 og 4 gives, er hævet. Der skal altså mere til for at få en høj karakter.
I styrelsen forventer de, at maksimalt ti landbrugere om året vil få en henstilling, advarsel eller en KO-sanktion, fordi de ikke regler om fuglebeskyttelse. 
 

Læs også