bannerPos

Konkurser: Ny principiel dom om EU-støtte ved konkurs

Konkursboet kan bruge EU-støtten til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden, fremgår det af en Højesteretsdom. Foto: Colourbox
02-12-2019 10:47
Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Dermed kan kuratoren, der varetager konkursboet på vegne af kreditorerne, fremadrettet lade EU-støtten tilgå ejendomspanthaverne over ejendommens driftsregnskab i stedet for at lade støttebeløbet indgå i boet som frie midler. Forudsætningen for dette er, at driften fortsættes, og denne drift er underskudsgivende, pointerer Interlex Advokater.

Typisk drives ejendommen i et konkursbo for panthavernes regning i konkursperioden, fordi en igangværende virksomhed med dyrehold og markdrift giver et bedre provenu i salgssituationen frem for et salg af tomme bygninger. Som et naturligt led i driften af landbrugsvirksomheden ansøger kurator om hektarstøtte fra EU, som ofte udgør en ikke ubetydelig indtægt i konkursboet, oplyser advokatfirmaet.

- I denne sammenhæng har ét spørgsmål flere gange rejst sig. Er det rimeligt, at EU-støtten skal tilgå konkursboet som et frit aktiv (som skal fordeles blandt alle boets kreditorer og ikke kun ejendomspanthaverne, red.) når det er panthaverne, der bekoster driften i konkursperioden, og sørger for den nødvendige dyrkning af jorden m.v., der er en forudsætning for at få udbetalt støtten?, spørger Interlex Advokater.

Indsigelse

I den konkrete sag gik en ejendom med mælkeproduktion den 15. april 2015 konkurs. Herefter søgte kurator om EU-støtte og fik udbetalt 422.186 kroner, som kurator i sin helhed anvendte til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift af landbrugsvirksomheden.

Det var en kreditor og ufyldestgjort panthaver i konkursboet utilfreds med. Derfor gjorde vedkommende indsigelse.

- Højesteret kom frem til, at kurator berettiget kan medtage det fulde støttebeløb i ejendommens driftsregnskab til delvis dækning af driftsunderskuddet, skriver Interlex Advokater, og tilføjer:

- Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at EU-støtten er en driftsrelateret indtægt, som forudsætter en aktiv drift i landbrugsvirksomheden. Da der ikke var midler i konkursboet til at videreføre driften, kunne kurator kun videreføre driften som følge af panthaverens tilsagn om at ville dække et eventuelt driftsunderskud. EU-støtten kan også uden aftale med marginal-panthaver anvendes til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet, fastslår Højesteret.

Afgørelsen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.

mip

Fra i dag vælger Halsted Kloster at bortforpagte sit markbrug

Beslutningen om bortforpagtning efter et af godsets bedste år bygger på en række praktiske og personlige vurderinger.

Markbruget på Halsted Kloster trimmet og optimeret på godt to år

Bedriftsrådgiver Henrik Severin gennemgik som udefra kommende og uvildig rådgiver det 900 hektar store landbrug, herunder dets maskinkapacitet og organisation. Det gav bonus i 2019.

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling
Side 1 af 1714 (34271 artikler)Prev1234567171217131714Next