Konkurser: Ny principiel dom om EU-støtte ved konkurs

Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Dermed kan kuratoren, der varetager konkursboet på vegne af kreditorerne, fremadrettet lade EU-støtten tilgå ejendomspanthaverne over ejendommens driftsregnskab i stedet for at lade støttebeløbet indgå i boet som frie midler. Forudsætningen for dette er, at driften fortsættes, og denne drift er underskudsgivende, pointerer Interlex Advokater.

Typisk drives ejendommen i et konkursbo for panthavernes regning i konkursperioden, fordi en igangværende virksomhed med dyrehold og markdrift giver et bedre provenu i salgssituationen frem for et salg af tomme bygninger. Som et naturligt led i driften af landbrugsvirksomheden ansøger kurator om hektarstøtte fra EU, som ofte udgør en ikke ubetydelig indtægt i konkursboet, oplyser advokatfirmaet.

- I denne sammenhæng har ét spørgsmål flere gange rejst sig. Er det rimeligt, at EU-støtten skal tilgå konkursboet som et frit aktiv (som skal fordeles blandt alle boets kreditorer og ikke kun ejendomspanthaverne, red.) når det er panthaverne, der bekoster driften i konkursperioden, og sørger for den nødvendige dyrkning af jorden m.v., der er en forudsætning for at få udbetalt støtten?, spørger Interlex Advokater.

Indsigelse

I den konkrete sag gik en ejendom med mælkeproduktion den 15. april 2015 konkurs. Herefter søgte kurator om EU-støtte og fik udbetalt 422.186 kroner, som kurator i sin helhed anvendte til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift af landbrugsvirksomheden.

Det var en kreditor og ufyldestgjort panthaver i konkursboet utilfreds med. Derfor gjorde vedkommende indsigelse.

- Højesteret kom frem til, at kurator berettiget kan medtage det fulde støttebeløb i ejendommens driftsregnskab til delvis dækning af driftsunderskuddet, skriver Interlex Advokater, og tilføjer:

- Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at EU-støtten er en driftsrelateret indtægt, som forudsætter en aktiv drift i landbrugsvirksomheden. Da der ikke var midler i konkursboet til at videreføre driften, kunne kurator kun videreføre driften som følge af panthaverens tilsagn om at ville dække et eventuelt driftsunderskud. EU-støtten kan også uden aftale med marginal-panthaver anvendes til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet, fastslår Højesteret.

Afgørelsen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.

mip

Læs også