bannerPos

Konkurser: Ny principiel dom om EU-støtte ved konkurs

Konkursboet kan bruge EU-støtten til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden, fremgår det af en Højesteretsdom. Foto: Colourbox
02-12-2019 10:47

Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Højesteret fastslår i en ny, principiel dom, at EU-støtte, der søges af et konkursbo, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Det skriver Interlex Advokater på deres hjemmeside.

Dermed kan kuratoren, der varetager konkursboet på vegne af kreditorerne, fremadrettet lade EU-støtten tilgå ejendomspanthaverne over ejendommens driftsregnskab i stedet for at lade støttebeløbet indgå i boet som frie midler. Forudsætningen for dette er, at driften fortsættes, og denne drift er underskudsgivende, pointerer Interlex Advokater.

Typisk drives ejendommen i et konkursbo for panthavernes regning i konkursperioden, fordi en igangværende virksomhed med dyrehold og markdrift giver et bedre provenu i salgssituationen frem for et salg af tomme bygninger. Som et naturligt led i driften af landbrugsvirksomheden ansøger kurator om hektarstøtte fra EU, som ofte udgør en ikke ubetydelig indtægt i konkursboet, oplyser advokatfirmaet.

- I denne sammenhæng har ét spørgsmål flere gange rejst sig. Er det rimeligt, at EU-støtten skal tilgå konkursboet som et frit aktiv (som skal fordeles blandt alle boets kreditorer og ikke kun ejendomspanthaverne, red.) når det er panthaverne, der bekoster driften i konkursperioden, og sørger for den nødvendige dyrkning af jorden m.v., der er en forudsætning for at få udbetalt støtten?, spørger Interlex Advokater.

Indsigelse

I den konkrete sag gik en ejendom med mælkeproduktion den 15. april 2015 konkurs. Herefter søgte kurator om EU-støtte og fik udbetalt 422.186 kroner, som kurator i sin helhed anvendte til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift af landbrugsvirksomheden.

Det var en kreditor og ufyldestgjort panthaver i konkursboet utilfreds med. Derfor gjorde vedkommende indsigelse.

- Højesteret kom frem til, at kurator berettiget kan medtage det fulde støttebeløb i ejendommens driftsregnskab til delvis dækning af driftsunderskuddet, skriver Interlex Advokater, og tilføjer:

- Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at EU-støtten er en driftsrelateret indtægt, som forudsætter en aktiv drift i landbrugsvirksomheden. Da der ikke var midler i konkursboet til at videreføre driften, kunne kurator kun videreføre driften som følge af panthaverens tilsagn om at ville dække et eventuelt driftsunderskud. EU-støtten kan også uden aftale med marginal-panthaver anvendes til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet, fastslår Højesteret.

Afgørelsen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.

mip

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next