bannerPos

Nu må bæltetraktorer køre på vejene

Hidtil har brugen af bælter været en udfordring for landbruget og maskinstationerne, fordi traktorerne ikke har måttet køre på vejnettet. Det må de nu. Kravet er, at maskinerne er typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013«.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
22-12-2018 18:48
Færdselsstyrelsen retter efter pres fra landbrugsgruppen Primær Færdsel ind efter en EU-forordning. Dermed kan bæltetraktorer, som er typegodkendt efter forordningen, rulle ud på vejnettet.

Landmænd, der har en traktor med bælter, må nu også køre på offentlige veje med sit bæltekøretøj.

Med en EU-forordning i hånden har en bred gruppe af landbrugets interessenter gennem gruppen Primær Færdsel (tidligere Færdselsgruppen, red.) fået Færdselsstyrelsen til at ændre praksis på området.

Baggrunden for ændringen er, at det nu endegyldigt er slået fast, at traktorer med bælter typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013« må køre på det danske vejnet. EU-forordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og det er udelukkende traktorer typegodkendt efter forordningen, som er omfattet.

Det er uvist, hvor mange bæltetraktorer der p.t. er typegodkendt efter forordningen, hvilket man som køber af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på, lyder det fra Primær Færdsel. Gruppen arbejder for at forbedre de trafikale rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet.

EU-forordning slår igennem

Primær Færdsel har fået gennemført ændringen herhjemme efter at have gravet dybt i EU-lovgivning. Her har man fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige.

- Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldig i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.
 
- Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter, lyder det fra Primær Færdsel, som har været i dialog med Færdselsstyrelsen om sagen. Styrelsen er nu også kommet frem til samme konklusion vedrørende bæltetraktorer, som derfor må køre ud på de danske landeveje. 

Bred landbrugsgruppe

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet, pointeres det fra Primær Færdsel.

Gruppen udgøres af Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og Seges.

Nord-West noteringen falder

Nord-West noteringen falder i dag med 4 euro til 60,00 €.

Som en 3-trins raket: Sæt fart på økonomien

Vil man videreudvikle sin bedrift, er det vigtigt at kende såvel ens økonomi som de rigtige nøgletal. Og så har elementer som skatteregnskab, årsrapport og fraktilanalyse med benchmark stod betydning.

Nu kan man efterisolere på en eftermiddag

Energioptimering topper danskernes ønsker for boligen, og nu kan et nyt isoleringsprodukt opfylde ønsket nemt og endda kradsefrit.

Tolv meter ballevogn

Metsjö lancerer en tolv meter udgave af MetaX ballevogn med eller uden hydraulisk lastsikring.

Comeback til tysk læsser hos nordjysk forhandler

Efter ni års fravær er Tahlers minilæssere tilbage på programmet hos Vestergaards Maskinservice. Siden sidst har læsserne blandt andet fået hydraulisk hæve/sænke-tag og ny motor.

Chaufførlærlinge er vigtige for SPF-Danmark

Når SPF-Danmark A/S tager nye chaufførlærlinge ind, er det som oftest unge mennesker med en landbrugsmæssig baggrund.

Rolig uge i majs, kartofler og sukkerroer

Der er kun registreret få angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i planteavlskonsulenternes registreringsnet i ugens løb.

Nemt at se græsukrudt i vintersæden lige nu

Det er nu, du skal kigge efter græsukrudt, for det er nemt at spotte i den uhøstede vintersæd, lyder det fra Seges.
Side 1 af 1587 (31737 artikler)Prev1234567158515861587Next