bannerPos

Nu må bæltetraktorer køre på vejene

Hidtil har brugen af bælter været en udfordring for landbruget og maskinstationerne, fordi traktorerne ikke har måttet køre på vejnettet. Det må de nu. Kravet er, at maskinerne er typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013«.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
22-12-2018 18:48
Færdselsstyrelsen retter efter pres fra landbrugsgruppen Primær Færdsel ind efter en EU-forordning. Dermed kan bæltetraktorer, som er typegodkendt efter forordningen, rulle ud på vejnettet.

Landmænd, der har en traktor med bælter, må nu også køre på offentlige veje med sit bæltekøretøj.

Med en EU-forordning i hånden har en bred gruppe af landbrugets interessenter gennem gruppen Primær Færdsel (tidligere Færdselsgruppen, red.) fået Færdselsstyrelsen til at ændre praksis på området.

Baggrunden for ændringen er, at det nu endegyldigt er slået fast, at traktorer med bælter typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013« må køre på det danske vejnet. EU-forordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og det er udelukkende traktorer typegodkendt efter forordningen, som er omfattet.

Det er uvist, hvor mange bæltetraktorer der p.t. er typegodkendt efter forordningen, hvilket man som køber af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på, lyder det fra Primær Færdsel. Gruppen arbejder for at forbedre de trafikale rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet.

EU-forordning slår igennem

Primær Færdsel har fået gennemført ændringen herhjemme efter at have gravet dybt i EU-lovgivning. Her har man fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige.

- Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldig i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.
 
- Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter, lyder det fra Primær Færdsel, som har været i dialog med Færdselsstyrelsen om sagen. Styrelsen er nu også kommet frem til samme konklusion vedrørende bæltetraktorer, som derfor må køre ud på de danske landeveje. 

Bred landbrugsgruppe

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet, pointeres det fra Primær Færdsel.

Gruppen udgøres af Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og Seges.

Danske landmænd har i 25 år hjulpet kolleger i Sydøstasien

Danske landmænd på studietur til Cambodia og Vietnam blev i 1994 starten på en langsigtet hjælp til kollegerne i de krigshærgede lande.

Stadig stort behov for vanding

Behovet for vanding er stadig stort i store dele af Danmark, hvor tørkeindekset målt mandag lå mellem syv og ti.

Nordjyske landmænd har vist de vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Driftsleder: Fungerer soen – så fungerer resten

Udfordringerne med tomme søer og gaspustere var store for et år siden på Ødum Engholm ved Hadsten. Et forsøg i besætningen med tang fra de norske fjorde har imidlertid vist sig som problemløser.

Kun de ti procent bedste slagtesvineproducenter lavede overskud i 2018

Kun de cirka ti procent bedste slagtesvineproducenter formåede at lave overskud i deres driftsgren i 2018, viser nye Business Check-tal.

Valggyser i vente for tidligere landboformand

Venstre står til at få tre-fire mandater i Europa-Parlamentet. Den tidligere mangeårige KHL-formand, Asger Christensen, der er EU-kandidat for Venstre, er formentlig lige på vippen til at blive valgt ind.
Side 1 af 1543 (30858 artikler)Prev1234567154115421543Next