bannerPos

Nu må bæltetraktorer køre på vejene

Hidtil har brugen af bælter været en udfordring for landbruget og maskinstationerne, fordi traktorerne ikke har måttet køre på vejnettet. Det må de nu. Kravet er, at maskinerne er typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013«.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
22-12-2018 18:48
Færdselsstyrelsen retter efter pres fra landbrugsgruppen Primær Færdsel ind efter en EU-forordning. Dermed kan bæltetraktorer, som er typegodkendt efter forordningen, rulle ud på vejnettet.

Landmænd, der har en traktor med bælter, må nu også køre på offentlige veje med sit bæltekøretøj.

Med en EU-forordning i hånden har en bred gruppe af landbrugets interessenter gennem gruppen Primær Færdsel (tidligere Færdselsgruppen, red.) fået Færdselsstyrelsen til at ændre praksis på området.

Baggrunden for ændringen er, at det nu endegyldigt er slået fast, at traktorer med bælter typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013« må køre på det danske vejnet. EU-forordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og det er udelukkende traktorer typegodkendt efter forordningen, som er omfattet.

Det er uvist, hvor mange bæltetraktorer der p.t. er typegodkendt efter forordningen, hvilket man som køber af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på, lyder det fra Primær Færdsel. Gruppen arbejder for at forbedre de trafikale rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet.

EU-forordning slår igennem

Primær Færdsel har fået gennemført ændringen herhjemme efter at have gravet dybt i EU-lovgivning. Her har man fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige.

- Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldig i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.
 
- Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter, lyder det fra Primær Færdsel, som har været i dialog med Færdselsstyrelsen om sagen. Styrelsen er nu også kommet frem til samme konklusion vedrørende bæltetraktorer, som derfor må køre ud på de danske landeveje. 

Bred landbrugsgruppe

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet, pointeres det fra Primær Færdsel.

Gruppen udgøres af Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og Seges.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next