Planteværn og sprøjter

Effektivt Landbrug stiller skarpt på planteværn og sprøjter for at hjælpe dig med at opnå bedre resultater. Bliv inspireret om dosering, timing og valg af midler for at optimere dine udbytter.

Dyk ned i vores 15 artikler om Planteværn og sprøjter

Kom i gang med rækkesprøjtning

Har man fået bevilliget tilskud til at købe en rækkesprøjte, opfordrer VKST til, at man kommer i gang med at få indhentet tilbud, hvis det endnu ikke er gjort. - Der er i øjeblikket fem-seks måneders leveringstid på nye rækkesprøjter. Det betyder, at det begynder at blive presset for at få noget, der kan sprøjte til efteråret, lyder det fra maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen.

Skadedyr i roer kommer overraskende tidligt

Straks efter fremspiring af roekimplanterne kan de angribes af både trips, runkelroebiller, bedejordlopper, bedefluer, ådselbiller, snegle og tæger, som kan nødvendiggøre bekæmpelse. - Jo mere bladmasse jo højere dosis, lyder rådet fra Seges.

Ændret klima udfordrer: Sædskifte, teknologi og sortsforædling er afgørende for at nå i mål med reduceret pesticidanvendelse

Pesticidbelastningsindikatoren baseret på salgstal steg i 2022, da pesticidafgiften blev omlagt. Men selv om de lavesthængende frugter er plukket og klimaet præsenterer nye udfordringer, er der håb om at nå i mål med Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.

Svampebekæmpelse i raps skal ske tidligere, end mange tror

I 75 procent af landsforsøgene de sidste mange år har én behandling mod knoldbægersvamp i raps været rentabel. Men den forebyggende behandling skal ske tidligere, end mange tror.

Pas på med ukrudtssprøjtningen ved omsåning af pletter i vintersæden

Efter en vinter med masser af vand vil flere vintersædsmarker have lave pletter, hvor der skal isås vårsæd. Men vårsæden kan ikke tåle de samme ukrudtsmidler, som vintersæden kan.

Spotsprøjtning med kamera kræver en lynhurtig sprøjte

Spotsprøjtning i realtid med en kameraløsning kræver en sprøjte, der lynhurtigt kan tilpasse væskemængden i et stort spænd og på dyseniveau, ellers fejler man. Det er meldingen fra Sprøjtespecialisten i Hammel, der har et produkt på hylden, som de ikke tøver med at kalde markedets bedste løsning.

For første gang i 30 år: Ny virkemåde på vej i et ukrudtsmiddel, der nævnes som et glyphosat-alternativ

Bayer forventer i 2028 at sende et helt nyt bredspektret ukrudtsmiddel på markedet, der ikke mindst har vist effekt på resistent græsukrudt.

Nogle midler behøver kun 15 minutters tørvejr, mens andre skal have otte timer

Man bør kende sine planteværnsmidlers regnfasthed, da de er meget forskellige. Regn kan også afbryde en sprøjtning, og igen er der forskel på, hvor længe en sprøjtevæske kan stå i tanken uden udfældning og nedbrydning.

Omdriftsareal på 1.047 ha: Klaus Aage dyrker både økologisk og konventionelt

Hos Elsnab Landbrug i Vendsyssel kan Klaus Aage Bengtson ikke genkende de påståede forskelle i jordens sundhed mellem økologi og konventionelt drevne marker. - Andre faktorer er langt vigtigere, siger han.

Samlet værk med viden om planteværn

Bogen Planteværn 2024 er klar til bestilling, og hos Seges Innovation er man ikke i tvivl om, at den er uundværlig for alle, der arbejder professionelt med planteværn.