Retssag har presset Odsherreds Landboforening

Et underskud på godt en halv million kroner var ikke videre tilfredsstillende for Odsherreds Landboforening, som nu ser frem mod lysere tider og en afsluttet retssag mod tidligere kontorleder. Der var dog stor optimisme at spore.

Det har generelt været et hårdt og turbulent år for Odsherreds Landboforening. Og det var noget, man kunne læse ud af regnskabet. Et regnskab der samlet set viste et underskud på godt 507.000 kroner, som blev trukket fra egenkapitalen, der nu er på 1.255.265 kroner. 

Grunden til underskuddet ligger flere steder, men et af de største områder skyldes de uventede advokatudgifter og konsulentbrugen i forbindelse med retssagen mod den tidligere kontorleder Ulrich Groth, der blev opsagt sidste år på grund af oplysninger, som endnu ikke må offentliggøres. 350.000 kroner har sagen indtil videre kostet. Retssagen har også haft en masse indirekte følger, som har givet uro og frustrationer på kontoret blandt medarbejderne. 

- Det har været hårdt, og jeg må medgive, at det gik ud over effektiviteten. Men skuden er vendt igen, lød det fra kontorleder og økonomikonsulent Nanna Lind, der fremlagde regnskabet overfor forsamlingen. 

Det var naturligvis også et område, som kom med i formandens beretning. 

- Sager har taget meget tid for os og kostet overskud for de ansatte. Vi har ikke haft den fornødne tid til arrangementer, og til møder vi har haft lyst til at holde. Men vi kommer efter det, sagde formand Allan Klestrup Hansen. 

Og det blev, efter et spørgsmål fra salen, understreget, at underskud sandsynligvis bliver vendt til overskud i år.  

Til næste års budget er der således lagt op til et overskud i omegnen af 300.000 kroner, blandt andet på grund af nogle prisstigninger og på grund af, at sagen mod den tidligere kontorleder forventes afsluttet. 

Nanna Lind kunne ligeledes fortælle, at foreningen har oplevet et lille fald i medlemsskaren, som nu tæller 225 aktive medlemmer og 209 passive. 

BNBO-pilotprojekt 

I beretningen fra formand Allan Klestrup Hansen og bestyrelsesmedlem Niels Hasselriis var der stor optimisme at spore på vegne af Odsherreds Landboforening, men der blev også fortalt om nogle af de sorte skyer i horisonten som ifølge formanden kan betyde enorme omvæltninger for de mange landmænd i området. 

Således blev der talt om BNBO, CO2, glyphosat, og hvordan man kan få et endnu bedre forhold til forbrugerne, »som alle gerne vil have indflydelse på, hvordan vi forvalter vores jorde«, sagde Allan Klestrup Hansen. 

Dog var der masser af konkrete løsningsforslag som blev drøftet i salen efterfølgende. 

Et af disse forslag handler om et pilotprojekt, som formanden kunne berette om. Et projekt der er blevet indledt med repræsentanter fra Odsherred Kommune og diverse vandværker. 

- Vi er i gang med at kigge på det her med BNBO-zonerne, som står til at blive kraftigt udvidet. Her er det vores håb, at vi ud fra nogle konkrete vurderinger i marken vil kunne melde tilbage til Miljøstyrelsen, at der ikke er nogen grund til at udvide zonerne lige præcis ved denne eller denne vandboring. Det er en ny måde at se tingene på, hvis vi kan få det ført igennem, sagde formanden og fortsatte med at påpege, hvor påpasselige landmænd skal være i den kommende tid. 

- Især med hensyn til tinglysninger skal man være varsom. For hvis nu der er nogen, der får overbevist én om, at man skal have tinglyst et område »hvor der skal stå træer de næste mange år«. Hvis man så senere finder ud af, at det egentlig ikke er nødvendigt, så hænger man stadig på den, sagde Allan Klestrup Hansen. 

Goodwill og CO2-mærkninger 

Formanden roste ligeledes målsætningen om et klimaneutralt landbrug i 2050 som blandt andet Landbrug & Fødevarer står bag. 

- L&F har besluttet at arbejde i den retning, og meldte ud med denne 2050-målsætning. Jeg tror, det har skabt enormt meget goodwill med denne beslutning samt aftalen med DN om at afgive hektar til naturområder. Det er alt sammen noget, der helt klart har gjort det nemmere at være landmand på Facebook, hvor bølgerne går højt, samt at manøvrere rundt inde på Christiansborg, lød det fra  Allan Klestrup Hansen.

Han roste også snakken om, at landmænd bliver nødt til at tænke over deres forbrug af glyphosat og sænke det frivilligt. Formanden er her helt på linje med de udmeldinger, som er kommet fra flere repræsentanter fra landbruget. 

- Vi bør sænke forbruget. Ikke fordi det er farligt, men fordi vi skal vise, at vi kan og gerne vil naturen. Når vi skal ned til EU, så står vi langt stærkere, hvis vi kan vise en statistik, hvor forbruget er sænket, lød det fra formanden, der kom med et konkret ønske. 

- Det er en debat fyldt med følelser. Rigtig mange kender ikke til hvad de forskellige begreber bæredygtigt, økologisk og klimavenligt egentlig dækker over. Jeg synes, vi bør liste det op overfor forbrugerne, hvad de forskellige ting koster i CO2 og natur. Alternativet til sprøjtemidler er for eksempel at harve flere gange og pløje. Hvad koster det i natur, når harekillingerne mister deres bopæl, og hvad koster varen i CO2 fremfor en anden vare, når der skal køres flere gange med maskiner. Det burde vi blive bedre til, sagde  Allan Klestrup Hansen. 

Formand gik af, og andre kræfter trådte til 

Det var en vemodig formand for Odsherreds Landboforening, som måtte gå til bekendelse og sige, at kræfterne ikke holdt til at give sig fuldt ud til foreningens arbejde. 

- I det sidste år har jeg både haft min familie, min bedrift og foreningen i mit liv. Og jeg må ærligt erkende, at jeg ikke kan give alle dele min fulde opmærksomhed. Og denne forening fortjener et fuldt commitment. Jeg har derfor valgt at prioritere min familie og min bedrift, lød det ganske lakonisk fra den nu tidligere formand Allan Klestrup Hansen. 

Det betyder, at den nye bestyrelse til næste bestyrelsesmøde skal konstituere sig med en ny formand i spidsen. 

I alt var der fire pladser der skulle vælges ind til bestyrelsen. Henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

De fire der blev valgt er Morten Christensen, Kristian Juul Jensen, Carsten B. Jensen og Casper Mejnertsen. 

Læs også