Januar-møde med miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin (S) får mulighed for en god og saglig debat om regeringens miljøpolitik, når hun den første mandag efter nytår – om eftermiddagen - tager til Gråsten Landbrugsskole for at snakke om øgede krav om efterafgrøder og om målsætning om en lavere udvaskning af kvælstof samt tager en debat om pesticider.

LandboSyds nytårsmøde finder sted 6. januar fra kl. 13 til 15, og udfordrerne på mødet bliver chefrådgiver Helge Lorenzen, LandboSyd, og viceområdedirektør Anders Panum Jensen fra Landbrug & Fødevarer.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, fortæller, at der bliver tale om et hurtigt møde, hvor LandboSyd er vært ved en kop kaffe med kage, og hvor det ellers gælder om at udnytte tiden til en god debat:

- Mange landmænd har en travl hverdag, hvor også familierne stille krav om at de er hjemme og tilstede. Selvfølgelig bliver der også tid til at snakke med naboer, venner og bekendte – det som mange også glæder sig til efter jule- og nytårsdagene - men vi indretter os efter, at mange også skal have lavet noget derhjemme resten af eftermiddagen, siger Mogens Dall.

- Der er brug for, at mange landmænd møder op og dermed giver deres mening til kende om regeringens politik. Det her er reelt en tilbagerulning af Landbrugspakken, og det er urimeligt i forhold til en fødevareproduktion og eksport, som er helt nødvendig for os alle, siger Mogens Dall og tilføjer:

- I det nye år skal vi have udmøntet klimaloven, og der bliver lagt i kakkelovnen til at landbruget kommer til at få sin store del af kravene og dermed atter store omkostninger. Det harmonerer meget dårligt med, at vi er nogle af dem, som producerer de mest klimavenlige fødevarer. Den melding får ministeren med hjem til København.

Læs også