Møder om sikkerhed for udlændinge

Udenlandske medarbejdere kommer oftere til skade end danskere, der arbejder i landbruget.  LandboSyd, Seges og Arbejdstilsynet indkalder derfor til temamøder i maj måned, hvor landbrug med udenlandske ansatte indbydes til i fællesskab at drøfte de særlige vilkår, der er for sikkerhedsarbejdet, når man har udlændinge ansat.

- Det er ofte udfordringer med sprog eller kulturforskelle, der er årsag til ulykkerne. Mange landmænd efterlyser da også hjælp til, hvordan man får den gode dialog om sikkerhed med de udenlandske medarbejdere. Det er den proces, vi forsøger at hjælpe med at få sat i gang, fortæller Marianne Norup, arbejdsmiljøkonsulent i Seges, der arrangerer møderne sammen med LandboSyd og Arbejdstilsynet.

På møderne bliver der lejlighed til at drøfte sine udfordringer og lade sig inspirere af oplæg fra Adri Peereboom, hollandsk driftsleder, der har flere nationaliteter i medarbejderstaben.

Møderne er gratis for ejere, ledere og medarbejdere. Tilmelding ønskes af hensyn til serveringen af sandwich og kaffe. Møderne holdes 9. maj i Aabenraa og 23. maj i Kolding. Mere information og tilmelding på landbosyd.dk/kalender.

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at udlændinge stod for 20 procent af de anmeldte arbejdsulykker i landbruget i 2016. På arbejdsmarkedet generelt tegner udlændinge sig for 7 procent af samtlige anmeldte arbejdsulykker.

 

Læs også