Gaucho-dispensation til roedyrkerne

Med en dispensation til at bejdse roefrø med Gaucho WS 70 indtil den 30. maj følger en lang række krav.

Frem til søndag den 30. maj 2012 har Miljøstyrelsen – efter ansøgning fra Nordic Sugar – givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS.

Dispensationen er dog givet under forudsætning af at en lang række vilkår, skriver både Seges og Nordic Sugar.

Det gælder blandt andet krav om at de bejdsede frø skal dækkes med jord ved såning og at ikke-dækkede frø skal opsamles.

God nedfældning

Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ved såning skal der som minimum være en meters afstand til tilstødende marker, læhegn med videre.

Herefter gælder det, at der i de efterfølgende to sæsoner ikke må sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal. Det vil sige, at der må blandt andet ikke sås majs, kløver, ærter og hestebønner.

Det vurderes derfor, at bejdsning med Gaucho stadig ikke er aktuelt ved produktion af roer til foder, meddeler Seges.

Journal med fakta 

Roedyrkeren skal tillige føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå: Det såede areal, mængde frø pr. hektar og dosering på de bejdsede frø.

Føring af journal skal ikke ske som en del af sprøjtejournal, fordi det egentlige forbrug af bejdsemidlet kun må ske i lukkede industrielle anlæg. Derfor er Gaucho heller ikke oprettet som et middel i landsnormerne i Mark Online.

Der er ikke nævnt nærmere krav til formen for denne journal, og den skal formentlig blot kunne fremvises i tilfælde af en fysisk kontrol. Et håndskrevet notat kan være ok, vurderer Seges.

Gaucho beskytter mod skadedyr

● Gaucho WS 70 er et insektmiddel, der virker som kontakt- og mavegift. Midlet anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr i den første del af vækstsæsonen.

● Gaucho WS 70 har en god virkning mod runkelroebille samt tidlige angreb af ferskenbladlus, bedebladlus og thrips. Desuden opnås en reducerende virkning på angreb af bedeflue.

● Gaucho WS 70 indeholder et aktivstof – Imidacloprid.

Kilde: Bayer

Læs også

Skal vi vande om et par uger?
Brandvarme gødningspriser
Kål hitter på de danske marker
Bank: Rapporter om nye udbrud af ASF i Kina
Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning
Vårbyg vipper vinterbyg ned på andenpladsen