Nyt lovende middel mod kartoffelskimmel

Corteva Agriscience har fået godkendt et nyt middel mod kartoffelskimmel, som der er store forventninger til.

Sebastian Bengtsson

Zorvec Enicade® er netop blevet godkendt til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Midlet muliggør op til 10 dages interval mellem de beskyttende behandlinger.

Det giver udover høj effekt og unikbeskyttelse også øget fleksibilitet for avlerne. Det helt nye aktivstof i Zorvec Enicade, oxathiapiprolin, er ikke anvendt i Danmark før, og tilhører en helt ny virkemekanisme uden krydsresistens til andre skimmelmidler.

Sammenlignet med de nuværende midler, der ofte anvendes med syv dage mellem behandlingerne, giver Zorvec Enicade en effektiv beskyttelse mod kartoffelskimmel selv med 10-dages behandlingsinterval.

Det længere interval gør at to behandlinger kan erstatte tre behandlinger med flere nuværende produkter. Det anbefales anvendt forebyggende og giver god beskyttelse af nytilvækst og højeffekt.

Zorvec Enicade er regnfast efter maksimalt 20 minutter. I perioder med vanskelige vejrforhold, kan den hurtige regnfasthed give avleren mere rettidighed i programmet. Fuld effekt opnås desuden med blot 15 g aktivstof pr. ha.

Zorvec Enicade markedsføres i Danmark i en kombinationspakke med Azuleo® (Cyazofamid). Midlerne anvendes sammen, for at forebygge resistensudvikling. Aktivstoffet i Zorvec Enicade blev godkendt i Irland tilbage i 2017 og er i årene efter introduceret i flere andre europæiske lande. Siden 2017 er der opbygget en solid erfaring fra afprøvning og praktisk anvendelse af Zorvec Enicade i nordeuropæiske lande og kan nu også tilbydes i Danmark.

Har set frem til godkendelse

- Godkendelsen i Danmark er noget danske kartoffelavlere og vi har set frem imod, siger Stefan Caspersen, salgschef i Corteva Agriscience.

- De seneste år er vi ofte blevet kontaktet af avlerne på denne tid, når årets skimmelstrategi skulle planlægges. Spørgsmålene vi fik gik på, om Zorvec kommer til denne sæson - og det kan vi nu endelig sige ja til, fortsætter han.

Effekt i danske forsøg

I 2019-2020 blev Zorvec Enicade testet i de danske Landsforsøg. Her beviste midlet med tydelighed effekten mod kartoffelskimmel og gav stabilt godt udbytte. Der blev således høstet et merudbytte på hele 8,6 hkg stivelse pr. hektar i gennemsnit af tre forsøg.

I forsøgene erstattede to behandlinger med Zorvec Enicade med 10 dages interval tre traditionelle behandlinger med syv dages interval. Samme strategi som anbefales med Zorvec Enicade + Azuleo til denne sæson. Kartoffelmidlet er i forsøgene afprøvet sammen med Curzate M 68 WG, der er udgået. Der kan forventes samme sikre effekt i blanding med Azuleo.

- Konklusionen fra de danske forsøg og erfaring fra andre lande er, at Zorvec-pakken bør anvendes på forkant af en risikoperiode efter BBCH 59. Med denne strategi opnås den bedste kontrol af kartoffelskimmel igennem hele vækstsæsonen, og dermed opnås det højeste udbytte, konstaterer Sebastian Bengtsson, producktchef, Norden og Baltikum i Corteva

Mere information kan findes på: www.corteva.dk

Læs også