Fuld fart på roerne

Der har været fuld fart på fremspiringen af Strubes roesorter, men desværre er nogle marker ramt af tilslemning og skorpedannelse.

Trods en meget våd februar kom foråret overraskende tidligt i år. De første roer blev sået i midten af marts, og da vi nåede 1. april, var det ikke mange marker, som manglede at blive tilsået.

Produktchef Kristian Nørby Nielsen fra Strube Scandinavia konstaterer i den forbindelse, at der har været god fremspiring i alle Strubes sorter.

- Enkelte marker er dog blevet ramt af tilslemning og skorpedannelse efter regn og slud i begyndelsen af april. Der kom nogle steder op mod 15 millimeter vand på 20 minutter, og det kunne jorden ikke holde til, fortæller han.

Forskellige faktorer

Ensartet plantetal i roemarkerne kommer selvfølgelig fra mange forskellige faktorer – såsom såbed og ensartet sådybde, men det kommer også fra høj frøkvalitet.

- Vores digitale kvalitetskontrol sikrer, at der kun udvælges de bedste frøpartier. Alle frøpartier kører igennem en 3D-scanner, så man kender frøets spireprocent og ikke mindst frøets spirekraft, forklarer Kristian Nørby Nielsen.

Høj spirekraft medfører, ifølge Kristian Nørby Nielsen, at frøet kan ligge i jorden op til tre-fem uger for så at alligevel at spire, når vækstbetingelserne bliver gunstige – for eksempel ved tilslemning og skorpedannelse.

- Efter kvalitetskontrol sendes frøet til en frøaktiveringsproces, også kaldet forspiring. Forspiringen sikrer et forspring på tre-fem dage gennem hele vækstsæsonen. Det lukker rækkerne hurtigere og forhøjer rodudbyttet, fortæller Kristian Nørby Nielsen.

En finger på pulsen

Selve arbejdet omkring forspiringen er dog komplekst, og det har taget Strube omkring 30 år at udvikle den nuværende teknologi.

- Udfordringen er ikke at få frø til at spire. Udfordringen er at få dem til at stoppe igen og først gå i gang igen, når frøet er i marken, meddeler Kristian Nørby Nielsen.

Det er derfor afgørende, at Strubes medarbejdere, som udfører forspiringsprocessen, har de helt rigtige kompetencer og stor erfaring i at betjene produktionsudstyr.

Selvom det er NBR’s sortsforsøg, som ligger til grund for hvilke sorter, der kommer på markedet, følger Strube altid sine sorter og gerne i tæt samarbejde med roedyrkerne.

- Vi lytter til, hvad der bliver lagt vægt på, hvilket vi melder tilbage til vores kollegaer i forædlingen, så de også kan have en finger på pulsen i forhold til den praktiske dyrkning, siger Kristian Nørby Nielsen.

Læs også