Forårsforberedelser i Sønderjylland

Ved Genner mellem Aabenraa og Haderslev driver ungt landmandspar landbrug sammen med hans forældre

Den store er med farfar ude at harve. Det hele er tørret rigtig godt op, selv på Østergaards lerjord, så marken er fin at køre på.

PLANTER Landmandsparret Anja og Lars Ole Jespersen bor med udsigt til Genner Bugt, mellem Aabenraa og Haderslev i Sønderjylland. De driver sammen med Lars Oles forældre, Grethe og Jørgen Jespersen, Østergaard med en plantebedrift på 67 hektar.

- Vi driver gården som et I/S og dyrker korn og raps i traditionelt sædskifte, fortæller Anja Jespersen.

- Vi laver derudover også cirka 2500 slagtesvin fra 7 kg årligt.

Udover landbrugsdriften har både Jørgen og Lars Ole Jespersen fuldtidsarbejde som lastbilchauffører.

 

Såarbejdet er lige om hjørnet

I marken er familien godt i gang med hensyn til forårsarbejdet.

- Det hele er tørret utroligt hurtigt af efter den våde vinter, selv på vores lerjord, fortæller Anja Jespersen.

- Vi dyrker pløjefrit og det har vi gjort i cirka 10 år med god succes, og lige nu er vi ved at harve efterafgrøderne ned, så der kan blive sået vårbyg og havre inden længe.

- Derudover mangler vi at se til lidt dræn, og samle de sidste sten inden kornet bliver for langt.

God ældre maskinpark

På gården køres der med ældre maskiner.

- Vi kører med gamle maskiner, der næsten alle er over 20 år gamle, fortæller Anja Jespersen.

- Vi lejer til gyllekørsel og såning, som bliver gjort med en striptill såmaskine. Og vi har kun én traktor – det klarer vi os fint med.

Læs også