Aktuelt fra roemarken

Ingen kunne for et par måneder siden forestille sig, at vi kom til at mangle vand foreløbig, men det gjorde roerne i slutningen af april.

ROEFRØ Med en forventet gennemsnitlig sådato omkring 1. april var der lagt i kakkelovnen til en af de lidt tidligere roesåninger. Men den tidlige såning i sig selv garanterer ikke en tilsvarende tidlig vækst.

Det er der en del roedyrkere, som har erfaret – især de som havde en svag forventning om nedbør umiddelbart efter såning. De der ikke fik placeret deres roefrø dybt, har desværre ofte fået en dårlig oplevelse med fremkomsten i marken.

KWS har efter en del markbesøg kunnet konstatere manglende fremspiring – dog med fuldstændig intakte roefrø i øverlig placering i tør jord.

- Men er frøet ikke knækket og har musene endnu ikke taget for sig, er der intet andet at gøre end at vente på regnen. Som vi også gjorde sidste år, lyder det fra KWS-konsulenten Elo West Larsen, der tilføjer:

- I bagklogskabens klare lys kan vi nu konstatere, at der ikke er megen forskel i fremkomsten på de roer, som blev sået meget tidligt, og de er sået omkring 1. april.

Måske bedre end sit rygte

Der blev kæmpet en sej kamp for at få bejdsemidlet Gaucho igennem nåleøjet hos Miljøstyrelsen. Det lykkedes til sidst, men skabte også en masse ekstra administrativt arbejde.

- Men ingen skal være i tvivl. Gaucho er bestemt det bedste bejdsemiddel, vi p.t. har til vores roefrø. Og det kan også meget vel vise sig, at fravalget af dette middel (benyttet siden midten af 1990’erne) viser sig at føre til et øget forbrug af insekticider i roedyrkningen, fortæller Elo West Larsen.

- Når det er sagt, skal det bemærkes, at brugen af Force på ingen måde er vejen tilbage til en situation inden Gaucho. Midlet fungerer ganske godt i roernes tidlige stadie mod angreb af jordboende skadedyr, oplyser Elo West Larsen og fortsætter:

- Problemer er, at midlet ikke er systemisk og derfor ikke følger med planten op og beskytter mod indflyvende skadedyr og mod for eksempel runkelroebillers angreb på plantens overjordiske dele.

- Faktisk virker midlet mod visse større jordboende insekter bedre end Gaucho. I forbindelse med vores Beet Seed Service markbesøg har vi set en del spredte angreb af trips, men uden behov for behandling.

Beet Seed Service

Elo West Larsen venter – ligesom alle roedyrkerne – nu spændt på roernes udvikling, og han slår i den forbindelse et slag for førnævnte KWS Beet Seed Service, der blandt andet giver markbesøg uden yderligere beregning.

- Desuden har man mulighed for at købe frø til halv pris i tilfælde af behov for omsåning af KWS-frø. Denne service håber ingen at få brug for, men ikke desto mindre er en forsikring en god ting, når man pludselig får brug for den, påpeger Elo West Larsen.

KWS Beet Seed Service- ordningen er gratis, og gælder for alle arealer, hvor der er sået KWS-frø. Det er dog en forudsætning, at man registrerer sine roefrøpakker senest 10 dage efter såning.

jhal

Læs også