Anbefalinger til håndtering af dyr og varer

CORONA Transportbranchen har lavet et sæt anbefalinger for modtagelse og afsendelse af gods i perioden med coronavirus. Disse anbefalinger er også relevante for en landbrugsbedrift, da der jævnligt leveres eller afhentes gods, herunder f.eks. foder, markgødning, reservedele, mælk, slagtedyr.

Ifølge specialkonsulent Peter Raundal, Seges, bør man i forhold til en landbrugsbedrift især lægge mærke til følgende områder:

- Afhentning af mælk, slagtedyr, levedyr og afgrøder følger de normale procedurer, men opsæt håndsprit til chaufføren. Hold i øvrigt god afstand til chaufføren eller undgå helt kontakt. Brug i videst muligt omfang udleveringsfaciliteter ved afhentning af dyr. Er det nødvendigt at assistere ved pålæsning, så hold så god afstand som muligt til chaufføren.

- Ved modtagelse af gods: Anvis tydeligt med skilte, hvor godset skal læsses af. Håndsprit skal være let tilgængeligt for chaufføren. Hold afstand til chaufføren eller undgå helt kontakt. Er det nødvendigt at kvittere for modtagelsen, så vask og/eller afsprit hænder før og efter. Skal der bruges kuglepen, så brug din egen.

Læs også