Danva kritiserer effektiviseringsplan

følge en analyse fra Forsyningssekretariatet, som stiller effektiviseringskrav til vandselskaber, er der et historisk højt effektiviseringspotentiale. 

Analysen konkluderer, at der frem mod 2030 kan spares 3,9 milliarder kroner via effektiviseringer. Men analysens indhold bygger imidlertid på spekulative og urealistiske forudsætninger, mener man hos Danva, der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber.

- For eksempel kommer man frem til, at der skal effektiviseres 3,9 mia. kroner på ti år ud af et samlet beløb af de påvirkelige omkostninger på 11,5 mia. kroner, siger direktør i Danva, Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

- Da langt hovedparten af vandselskabernes anlæg holder i 50-75 år, kan man de næste 10 år ikke indhente hele effektiviseringspotentialet på investeringer. Man kan nemlig ikke sænke indkøbsprisen på et anlæg, før det igen udskiftes. Det betyder, at den eksisterende drift bliver presset langt hårdere, end Forsyningssekretariatet antager, siger han.

Han fremhæver, at vandselskaber skal være effektive, og at de cirka 2,5 mia. kr. eller mere, der allerede er hentet, understreger viljen til at agere effektivt. Men samtidig skal vandsektoren kunne finde vandløsninger til gavn for samfundet med alle de krav og opgaver, der stilles.

Læs også