Efterlyser landmænd til multifunktionel jordfordeling

Landmand, bestyrelsesmedlem i Djursland Landboforening og byrådsmedlem Jørgen Ivar Brus Mikkelsen opfordrer sine kolleger til at se nærmere på multifunktionel jordfordeling.

Om godt to måneder, den 24. marts, kan landets kommuner søge om støtte fra den statslige jordfordelingspulje på 150 millioner kroner.

Puljen er en udløber af »Tørkepakken« fra 2018, og blev sidste år af fødevareminister Mogens Jensen (S) betegnet som en pilotordning inden en større runde af jordfordelinger for alvor skal gå i gang. På Finansloven for 2020 er der således afsat yderligere to milliarder kroner over 10 år til jordfordeling.

På Mols har landmand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen store forhåbninger til den kommende ordning, der starter nu. Han er udover at være medlem af bestyrelsen i Djursland Landboforening også medlem af byrådet i Syddjurs Kommune for Venstre.

- Det skal komme nedefra. Motivationen skal helt klart være ønsket om at få en bedre bedrift

Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Djursland Landboforening

Han lægger ikke skjul på, at han og resten af bestyrelsen i Djursland Landboforening håber, at Syddjurs Kommune får held til at finde lodsejere, som ønsker at være med til multifunktionel jordfordeling.

I Syddjurs Kommunes nyeste budgetforlig blev der afsat en årlig pulje på 2 millioner kroner til at understøtte kommunens målsætninger for klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, øget biodiversitet, renere vandmiljø og tilsvarende bæredygtige projekter - herunder multifunktionel jordfordeling.

- Her er en kommune, som står klar til at hjælpe, men de har brug for lodsejere, som ønsker at være med. Den mulighed synes jeg, vi skal udnytte, lyder det fra Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Ny form for jordfordeling

Han forklarer, at som han ser det, er det  her starten på en ny form for jordfordeling, som vi ikke har set før. Han forklarer, at bedre arrondering til landmanden og en gevinst for naturen, klimaet og lokalsamfundet kan blive resultatet af en multifunktionel jordfordeling, hvis det lykkes kommunerne at finde interesserede lodsejere.

- Jeg er klar over, at man er bange for at blive snydt, og der ligger en hel del modning i tanken om multifunktionel jordfordeling, men jeg kan ikke se, hvordan nogen skulle kunne tabe på det

Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Djursland Landboforening

Fra Jørgen Ivar Brus Mikkelsen lyder det, at landmændene skal overbevise hinanden om, at det er en god ide for alle parter.

- Det skal komme nedefra. Motivationen skal helt klart være ønsket om at få en bedre bedrift. Jeg er klar over, at man er bange for at blive snydt, og der ligger en hel del modning i tanken om multifunktionel jordfordeling, men jeg kan ikke se, hvordan nogen skulle kunne tabe på det, siger han og opstiller et simpelt regnestykke.

- Hvis vi ser på en gennemsnitsbedrift på 200 hektar, så har landmanden 150 hektar med et godt dækningsbidrag og dyrkningssikre marker. Så har han 50 hektar, hvor regnskabet på en god dyrkningssæson går lige op. På en dårlig sæson er dækningsbidraget negativt – på en del af arealet endog meget negativt

- Var det så ikke en ide at producere på de arealer, hvor man rent faktisk tjener pengene, og afgive eller bytte de usikre arealer og samtidig få en bedre arrondering? Det kommer ikke til at ske over natten, men hvis vi som landmænd tør at være med, kan vi få lavet landbrug med tidssvarende arronderinger, som kan revolutionere vores måde at drive landbrug på, siger Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen.

Det handler ikke kun om os

Han påpeger, at jordfordeling skal tjene flere funktioner og har flere aspekter. Det handler også om det stigende pres fra samfundet, som landbruget oplever i disse tider. Han mener, at landmænd bør være åbne for at ændre måden, der drives landbrug på i dag. Ikke mindst fordi det er samfundets ønske.

- Udfordringen er lige nu, om samfundet synes, at det er ok, at vi overhovedet er her

Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Djursland Landboforening

- Vi tror, at hvis vi bare overholder alle love og paragraffer, så er alt godt. Udfordringen er lige nu, om samfundet synes, at det er ok, at vi overhovedet er her. Der er tale om nogle helt andre værdier i dag end for 25 år siden. Vi oplever et massivt pres fra samfundet, og jeg tror, at jordfordeling er et godt redskab med gode fremtidsperspektiver, hvis vi forsat skal kunne drive et landbrug med fornuftig indtjening, lyder det fra Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også