Landmænd skal have penge tilbage efter fejl

Landbrugsstyrelsen har beregnet nogle landmænds betalingsrettigheder forkert gennem flere år. Nu kan de se frem til at få penge tilbage.

I perioden 2015 til 2018 har Landbrugsstyrelsen beregnet betalingsrettighedernes værdier forkert. Værdien af en betalingsrettighed, der er landmandens adgangskort til at få landbrugsstøtte, er det støttebeløb, som der kan ansøges om pr. hektar.

- Vi har beklageligvis beregnet værdierne af betalingsrettighederne forkert, hvilket EU-Kommissionen har gjort os opmærksom på. Kort fortalt betyder fejlen, at nogle landbrugere har fået udbetalt for meget i årene 2015-2018, mens andre har fået udbetalt for lidt. Vi kan ikke kræve de penge, som vi har udbetalt for meget, tilbage, men de landbrugere, som samlet set har fået for lidt, får efterbetalt differencen, siger konstitueret enhedschef i Landbrugsstyrelsen Jesper Loldrup.

Om fejlen oplyser Landbrugsstyrelsen, at over årene har Danmark nedskrevet værdien på betalingsrettigheder i takt med det faldende EU-støttebudget. Danmarks beregning af betalingsrettighedernes værdi er sket ved at nedsætte værdien af samtlige betalingsrettigheder.

Ifølge EU-Kommissionen skulle det imidlertid udelukkende have været betalingsrettigheder med værdi over gennemsnittet, som skulle have båret faldet i støttemidlerne.

Det betyder, at betalingsrettigheder med værdi over gennemsnittet i perioden skulle have været reduceret mere, mens betalingsrettigheder med værdi under gennemsnittet skulle friholdes fra budgetreduktionen og dermed stige.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at man stadig er i gang med at beregne, hvad de korrekte værdier for årene 2015-2018 er. Det forventes, at landbrugere, som skal have flere penge, vil få det i løbet af 2020.

Fire ud af fem vil stige

Landbrugsstyrelsen er forpligtet til at rette værdierne, så udbetalingerne af støtte i 2019 sker på et korrekt grundlag.

Når betalingsrettighederne er genberegnet, vil der derfor også ske ændringer i de værdier, Landbrugsstyrelsen har meldt ud som de foreløbige værdier for 2019. For størstedelen af landmændene betyder det, at deres betalingsrettigheder stiger i værdi – for de resterende vil der være et fald.

Det forventes, at cirka fire ud af fem vil få udbetalt mere i støtte, mens cirka en ud af fem vil få mindre udbetalt.

ege

Læs også