Ungdom og erfaring bag sønderjysk svinebedrift

23-arige Hans Peter Bertram er nyetableret som selvstændig svineproducent. Et tæt samarbejde med sin far og ikke mindst erfarne medarbejder, har betydet en både god og solid start for den unge svineproducent.

Æblet falder sjældent langt fra stammen, siger et gammel ordsprog. Og det kunne ikke passe bedre, end på 23-årige Hans Peter Bartram, Felsted, Aabenraa, der sidste år med sin fars hjælp – svineproducent Lars Bartram – købte en gård i fri handel, som Hans Peter selv den 1. januar i år købte og overtog af sin far.

-  Jeg har altid interesseret mig for landbrug, og har aldrig været i tvivl om, at det var det, jeg ville, fortæller Hans Peter Bertram, om baggrunden for beslutningen om at etablere sig som selvstændig.

Gården Bjergmose nær sønderjyske Felsted, har 1.100 søer og produktion af smågrise til slagtesvin, der alle fedes op til 30 kg. Heraf 80 procent, der sælges til Hans Peters far til opfedning, mens resten eksporteres til Tyskland.

-  Jeg har et stort og kanongodt samarbejde med min far, forklarer Hans Peter Bertram, der selv har 80 hektar til dyrkning af foder – i år i form af hvede og byg, men som sammen med sin far driver 800 hektar i alt.

Erfarne kræfter på gården

Der er næsten 45 års forskel på ham og hans nye chef – 67-årige Johan Jørgensen, kunne fredag fejre sit 25 års jubilæum som ansat på gården, hvor han - indtil Hans Peter Bertram overtog stedet - var ansat hos den tidligere ejer, Kjeld Staugaard.

Ligesom Hans Peter Bertram, har Johan Jørgensen aldrig være i tvivl om, at han ville arbejde inden for landbruget.

-  Jeg var ældste søn i familien, men vi havde blot en mindre landejendom, så overtagelse af den kom ikke på tale, husker Johan Jørgensen, der selv også kommer fra Felsted-området.

Vejen gik til ansættelse i landbruget – først otte år på en kvægbedrift ved Haderslev, herefter til 12 år på en svinebedrift, inden ansættelsen hos Kjeld Staugaard, hvor han begyndte i farestalden på bedriften, der dengang havde 500 søer. Og selv om dåbsattesten nu er 67 år gammel, bliver der ikke tale om pension lige med det samme:

- På et tidspunkt vil jeg gerne have lidt mere tid, og derfor gå ned i tid. Men jeg vil gerne arbejde til jeg er 70 år, hvis helbredet er til det, smiler Johan Jørgensen, der er glad for sit arbejde, og det samarbejde han har med Hans Peter Bertram

Og glæden går også den anden vej:

-  Det er kanon med én som Johan, der kender bedriften og har været hér i mange år. Det er en kæmpe fornøjelse, slutter Hans Peter Bertram.

Læs også