Uvildig rådgivning til landmænd – også omkring forsikringer

En erfaren forsikringsmægler giver landmænd uvildig rådgivning til at få det rigtige sikkerhedsnet under bedriften og familien.

RÅDGIVNING Som inden for alle andre erhverv vinder forsikringsmæglerne også frem hos landbruget. Det moderne landbrugs produktion er mindst lige så kompleks som andre typer virksomheders, når det gælder risici, der kan afdækkes med forsikringer.

- Det kræver en solid forsikringsviden at sammensætte dækningen, så der er det rigtige sikkerhedsnet under bedriften og familien. Det er for vigtigt til at overlade til forsikringsselskaberne. Her er der behov for kompetent uvildig rådgivning, påpeger Peter Quitzau, der er direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

For at sikre, at der er vandtætte skodder mellem forsikringsselskabet og forsikringsmægleren, må mægleren ikke modtage provision eller anden form for vederlag fra forsikringsselskabet. Det er alene kunden, der betaler mæglerens honorar.

- Fordi mægleren udfører en del af det arbejde, forsikringsselskabet ellers selv skulle have lavet, får landmanden en rabat på forsikringerne. Et såkaldt betjenerfradrag, der for mange vil modsvare det honorar, der skal betales til mægleren, oplyser Peter Quitzau.

Samarbejdsaftale og fuldmagt

For at kunne arbejde som forsikringsmægler skal Finanstilsynet godkende mægleren. Det kræver, at mægleren har den relevante erfaring med de brancher, der rådgives om og en forsikringsuddannelse med en overbygning som »uafhængig forsikringsformidler«.

- Her kommer mæglerens store erfaring landmanden til gode, og det er ikke sjældent store beløb, mægleren kan sikre kunden.

Peter Quitzau

- Samarbejdet med landmanden indledes med at der laves en samarbejdsaftale og en fuldmagt, der giver mægleren ret til at handle på landmandens vegne, når der skal tegnes og reguleres forsikringer, og når der sker skader, forklarer Peter Quitzau og tilføjer:

- Fuldmagten sender mægleren til forsikringsselskabet, hvorefter al korrespondance mellem landmanden og forsikringsselskabet sker via mægleren.

Analyse og forhandling

Til forskel fra forsikringsselskabernes egne sælgere, assurandørerne, varetager mægleren alene kundens interesser. Det gælder både ved rådgivning om forsikringerne, og når skaderne sker.

- Når der sker en skade, er det afgørende, at alle nødvendige oplysninger kommer med ved anmeldelsen og at dialogen med forsikringsselskabets skadebehandler sker med en kompetent mod- og medspiller. Det er her, den valgte forsikringsdækning og mægleren skal levere varen, pointerer Peter Quitzau.

- Ingen skader er ens, tilføjer han, og meget ofte kræver det både en grundig analyse af skadeårsagen og en forhandling med forsikringsselskabet om opgørelse af landmandens tab. Her kommer mæglerens store erfaring landmanden til gode, og det er ikke sjældent store beløb, mægleren kan sikre kunden.

jhal

 

Læs også