Sponseret af: BASF Agro

Står for 75 procent af udbyttetabet: Gå ikke på kompromis med Septoria

Septoria er langt den mest tabsgivende svampesygdom i hvede, hvor cirka 75 procent af potentielt udbyttetab skyldes Septoria.

Balaya er det vigtigste svampemiddel mod Septoria til T2-sprøjtningen i hvede.

Balaya virker både kurativt, hvor det stopper etablerede angreb. Samtidig har den en rigtig god langtidseffekt, hvor det beskytter hveden mod nye angreb. Balaya har 90 procent effekt mod Septoria, hvor markedets øvrige triazoler har en effekt på omkring det halve.

Aktivstoffet Revysol i Balaya har i en årrække været anvendt over hele Europa. Der er ikke set tegn på vigende effekt, som man ellers ofte ser, når et produkt anvendes så massivt. Balaya er det eneste kornfungicid i Danmark, som indeholder Revysol. For SDHI-midlerne, der typisk er en blanding af et triazol og et SDHI, ser man mange steder vigende Septoriaeffekt med den type produkter.

Septoria har en inkubationstid på cirka tre uger fra smitten, indtil der er synlige symptomer på bladene. Smitten kommer primært fra planterester i jorden og overvintrende planter. Septoria trives med fugt, og derfor er der allerede nu Septoria i langt de fleste hvedemarker, efter det meget fugtige vinterhalvår.

På sprøjtetidspunktet kan man se angrebsgrad, men hvad man ikke kan se er smittetryk og hvor meget, der er smittet. Den lange inkubationstid gør, at det er vanskeligt at forudsige infektionsniveauet på sprøjtetidspunktet.

75 procent af udbyttetab skyldes Septoria

En anden ubekendt faktor er vejret, hvordan det udarter sig i perioden efter T2-sprøjtningen, da vejret har utrolig stor betydning for spredning og udvikling af Septoria. Fugt, regn og vind er med til at sprede smitten, da den spredes med vandplask samt fysisk kontakt, hvor fugtige blade berører hinanden.

Hvad er infektionsniveauet i marken?

Er der udført en T1-sprøjtning, lægger det en dæmper på udvikling og spredning af Septoria. I strækningsfasen kommer et nyt blad hver 7-10 dage, så næstøverste blad og fanebladet er ubeskyttede, når vi kommer til T2.

Gå ikke på kompromis med doseringen. 85 procent af kerneindlejringen i hvede sker fra aktiviteter i aks, faneblad og andet øverste blad. Derfor er det vigtigt at bevare alle blade fuldt produktive i indlejringsperioden indtil naturlig afmodning.

Balaya har en godkendelse med 0,75-1,0 liter/ha fra st. 33-38, og 0,75-1,5 liter/ha i st. 38-40.

- Balaya er, på grund af sin meget høje effekt, det foretrukne T2-svampemiddel, når alle bladene er fremme, og inden akset skrider igennem. Det er vigtigt, at man anvender Balaya rent for at få bedste effekt mod septoria, siger Jakob Skodborg, Agronomy Manager DK, Agricultural Solutions i BASF.

Forsøg og erfaringer viser tydeligt, at den bedste effekt mod Septoria opnås med en effektiv dosering af Balaya uden iblanding af andre svampemidler.

To aktivstoffer: Revysol og pyraclostrobin

Revysol er et fleksibelt aktivt stof, der kan tilpasse sig, hvis Septoriasvampen muterer – ændrer sig. Det gør Balaya langtidsholdbar, når den har mulighed for at tilpasse sig ændringer i svampen i modsætning til de ældre triazoler.

Pyraclostrobin er et strobilurin, der kendes fra Comet Pro og Pictor Active. Det har en god effekt mod rustsygdomme i hvede. Desuden giver pyraclostrobin en række fysiologiske effekter som øget rodvækst, forgrønnende effekt og dermed mere fotosyntese-aktivitet samt større tolerance mod tørke og varme.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til Balaya:

Jakob Skodborg Jensen: 40 16 81 63

Anders Christensen: 25 23 35 53

Thomas Ory: 42 13 49 45

Agronomernes råd

  • Balaya anvendes alene med en dosering på 0,75-1,0 l/ha i T2
  • Balaya bør anvendes alene på fanebladet for maksimal effekt mod Septoria
  • Det sikrer fuld effekt, højt udbytte og en effektiv sikker resistensstrategi

Om Balaya

  • Suverænt det stærkeste middel mod Septoria
  • Har en stærk kurativ- og langtidseffekt
  • Effektiv dosering afhænger af smittetryk og sortens modtagelighed
  • Eneste kornsvampemiddel, der indeholder Revysol

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V