Sponseret af: BASF Agro

Svampemidlet til de mange afgrøder

Med godkendelsen sidste år til svampebekæmpelse i hvede og byg, kan Pictor® Active nu anvendes i de mest almindelige dyrkede afgrøder i sædskiftet som raps, hvede og byg. Desuden har Pictor Active en godkendelse til mindre anvendelse i hestebønner samt en række frøafgrøder.

- De to aktivstoffer i Pictor Active komplementerer hinanden godt og udgør en effektiv kombination mod flere svampesygdomme i forskellige afgrøder, hvorfor det er et attraktivt produkt at have på hylderne. Pictor Active er det stærkeste og mest bredspektrede svampemiddel godkendt til rapsdyrkning i Danmark. Ved anvendelse holdes blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive, hvilket bidrager til en forlænget indlejringsperiode i rapsfrøet, skriver BASF.

Mange kender rapssygdommene knoldbægersvamp og skulpesvamp. Men svampesygdommen lys bladplet, som de senere år er blevet mere udbredt, er mindre kendt herhjemme. I England og Skotland forekommer lys bladplet i udbredt grad, og i de allerfleste år opleves kraftige angreb. Af denne grund betragtes lys bladplet som værende den mest betydende svampesygdom blandt de britiske rapsdyrkere.

Lys bladplet opfører sig stort set som Septoria i hvede, med spredning via regn og mange generationer i vækstsæsonen.

Lys bladplet angriber allerede fra efteråret, hvor det sjældent er nødvendigt at gøre noget. Er den i afgrøden om foråret, og kommer den ikke under kontrol, udvikler den sig op gennem afgrøden med regn og kan i sidste ende angribe skulperne, hvilket ofte kan resultere i store udbyttetab på grund af skulpeopspring.

Derfor skal lys bladplet være under kontrol allerede fra det tidlige forår. Dette tidspunkt er ofte sammenfaldende med det optimale tidspunkt for vækstregulering i foråret og en løsning vil være Caryx + egnet middel mod lys bladplet. I blomstringen følges op med Pictor Active, som er det stærkeste middel mod lys bladplet.

Pictor Active sikrer det højeste udbytte og den bredeste svampebekæmpelse i vinterraps. Det understøttes af mere end 29 landsforsøg i Danmark i perioden 2017-2023, hvor strategier med Pictor Active giver et højere udbytte og dækningsbidrag end øvrige svampeløsninger i vinterraps.

Om Pictor Active

Hvordan virker aktivstofferne i Pictor Active i raps?

Boscalid tilhører gruppen SDHI og er en systemisk og translaminært fungicid. Boscalid er I raps særlig effektiv overfor knoldbægersvamp og skulpesvamp.

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin er ikke systemisk, men distribueres stadig effektivt i plantevæv uden at skulle absorberes i plantens saftstrøm.

Pyraclostrobin er i raps særlig effektiv overfor lys bladplet og fremmer positive fysiologiske virkninger, selv uden angreb af svampesygdomme.

Tæller ikke med i triazolregnskabet

I hvede og byg er Pictor Active den oplagte blandingspartner. I hvede til den opfølgende aksbehandling og i byg når de første stak netop er synlige. Hvor der tidligere har været anvendt Comet® Pro grundet den brede effekt, vil Pictor Active, der udover pyraclostrobin også indeholder SDHI-midlet boscalid, gøre effekten endnu bredere og stærkere.

I hvede vil Pictor Active i den afsluttende behandling give en højere effekt mod Septoria, og i byg forbedre langtidseffekten mod forekommende bladsygdomme.

Udover den bredere effekt tæller Pictor Active ikke med i triazolregnskabet, hvilket er utrolig vigtigt når man sammensætter den optimale svampestrategi.

Som nævnt komplementerer de to aktivstoffer i Pictor Active hinanden godt og er en effektiv kombination med effekt mod flere svampesygdomme i både raps, hvede og byg, og derfor et attraktivt produkt at have på hylderne.

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V