Sponseret af: BASF Agro

Effektiv og alsidig: Pictor® Active kan bruges til de tre mest dyrkede afgrøder i Danmark

Pictor Active har gennem flere år været kendt som et af de mest effektive svampemiddler i raps, og med sidste års godkendelse i korn er det nu også en effektiv og fleksibel blandingspartner til byg og hvede. Pictor Active er nu et effektivt og alsidigt svampemiddel til de tre mest dyrkede afgrøder i Danmark. Pictor Active har desuden en godkendelse til mindre anvendelse i hestebønner samt en række frøafgrøder.

Reglerne for anvendelse af triazolerne i Danmark blev sidste år strammet op, hvor især tebuconazol-holdige midler tæller meget højt i det endelige regnskab. Her er Pictor Active et attraktivt produkt, fordi den ikke tæller med i triazol-regnskabet og kan gå i stedet for de »gamle« triazoler.

Pictor Active består af to aktivstoffer fra to forskellige aktivstofgrupper – boscalid, der er et SDHI, og pyraclostrobin, der er et strobilurin. De to aktivstoffer har hver deres virkemåde, og komplementerer dermed hinanden på bedste vis.

Hvordan virker aktivstofferne i Pictor Active i korn?

Boscalid, der er et SDHI, er et systemisk og translaminært fungicid, der hurtigt optages i planten.

Boscalid har en effekt på Septoria på niveau med de ældre »triazoler«. Ved tidlig anvendelse i hvede har den nogen effekt på knækkefodsyge, og i byg effekt på bygbladplet og Ramularia.

Pyraclostrobin er et strobiluriner, der hurtigt optages i vokslaget, hvorefter det løbende frigives og fordeles i plantevævet.

Pyraclostrobin har i korn generelt meget god effekt på alle rustsygdommene og i byg meget god effekt mod skold- og bygbladplet. Desuden fremmes pyraclostrobins positive fysiologiske virkninger, selv uden angreb af svampesygdomme.

Aktivstoffet pyraclostrobin bidrager ofte til væsentlige positive fysiologiske effekter. Det giver sig ofte til udtryk i f.eks. en større tolerance over for kulde og tørke, øget fotosyntese og større rodvækst. Det skyldes en øget nitratreduktase-syntese, en kemisk proces i planten, der påvirker mange positive faktorer i plantens vækst. Det er en yderst positiv sideeffekt ved aktivstoffet pyraclostrobin.

Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager DK, Agricultural Solutions i BASF.

Fleksibel blandingspartner i korn

I hvede og byg er Pictor Active den oplagte blandingspartner til henholdsvis den opfølgende aksbehandling i hvede - T3 og i byg, når de første stak netop er synlige – T2.

Hvor der tidligere har været anvendt Comet® Pro grundet den brede effekt, vil Pictor Active, der udover pyraclostrobin også indeholder SDHI aktivstoffet boscalid, gøre effekten endnu bredere og stærkere.
I hvede vil Pictor Active i den afsluttende behandling give en højere effekt mod Septoria, og i byg forbedre langtidseffekten mod forekommende bladsygdomme.

- Det er derfor vigtigt kun at anvende SDHI-midler én gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos Septoria mod midlerne, da der pt. ikke er midler på vej med en ny virkemekanisme, konkluderes der i Landsforsøgene 2023 s. 60.

Den ændrede strategi anbefaler, at man i hvede anvender de SDHI-holdige midler til aksbehandlingen – T3.

Pictor Active tæller ikke med i triazol-regnskabet

Forslag til en strategi i hvede:

T1 triazol + Comet® Pro
T2 Balaya
T3 Pictor Active + Propulse®

Også i byg giver det mening at anvende SDHI-midlerne i den sidst svampebehandling, efter f.eks. en triazol + Comet Pro i den tidlige behandling. Anvendelsen af Pictor Active i byg er indlysende, da den er en af de mest effektive produkter mod skold- og bygbladplet.

Som nævnt komplementerer de to aktivstoffer i Pictor Active hinanden godt og udgør en effektiv kombination med effekt mod flere udbyttekrævende svampesygdomme i både raps, hvede og byg, og derfor et attraktivt produkt at have på hylderne.

Propulse = reg.v. BCS

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V