Sponseret af: BASF Agro

Henning driver markbrug på 300 ha: Uden Terpal er risikoen for lejesæd stor

- Når jeg dyrker vårbyg til fremavl, tilstræber jeg store kerner. Det giver tunge aks, og derfor er det vigtigt at have så stift og stærkt et strå som muligt. Derfor bruger jeg Terpal som vækstreguleringsmiddel. Jeg har efterhånden brugt Terpal i en del år, og det fortsætter jeg med, siger Henning Madsen, Højstrup.

- Anvender vi ikke Terpal, så er risikoen for lejesæd og nedknækning i vårbyg stor med de omkostninger, det giver. Med nutidens vårbyg-sorter, der giver et højt udbytte, er strået i mange tilfælde simpelthen ikke stærkt nok til at bære de tunge aks, siger gårdejer Henning Madsen, Stangager, Højstrup.

Hans markbrug udgør 300 ha, herunder cirka 70 ha med vårbyg til fremavl.

- Derfor synes jeg, at Terpal er en relativ billig forsikring, sammenlignet med risikoen for udbyttetab, kvalitetsforringelse, ødelagt frøgræsudlæg, øget spild, højere vandprocent, forsinkelse af høsten, øgede høstomkostninger, og hvad lejesæd ellers kan medføre. Et godt udbytte i vårbyg betaler sig, siger Henning Madsen.

- Terpal er en billig forsikring mod lejesæd og nedknækning af aks og strå. Et godt udbytte og en høj kvalitet af vårbyggen kan betale meget kemi. Jeg har brugt Terpal i mange år, og det vil jeg fortsætte med.

Gårdejer Henning Madsen, Højstrup

Vårbyg skal stå op ved høst

- Så snart strækningsvæksten begynder udføres T1-sprøjtningen i vækststadie 31-33 med mangan, første svampebehandling samt 0,5-0,75 l Terpal pr. ha. Dosis af Terpal afhænger af, hvor »gejl« væksten er – om der er grøde i vejret med fugt og varme. Så snart stakken viser sig, udbringes 0,2 l Cerone®, der har effekt mod strå- og aksnedknækning, mens Terpal har effekt på lejesæd, strå- og aksnedknækning, fortæller Henning Madsen.

To aktivstoffer i Terpal giver sikker effekt

Terpal indeholder både ethephon og mepiquatchlorid. Fordelen er, at man opnår en sikker styrkelse af strået ved hjælp af to forskellige virkemåder.

Ethephon reducerer celledelingshastigheden. Derved nedsættes strækningsvæksten, og stængeltykkelsen øges. Ethephon virker i den øvre del af planten, og det er det eneste vækstreguleringsmiddel, der har god effekt mod aks- og strånedknækning i byggen.

Mepiquatchlorid gør strået kortere og kraftigere, og det virker bedst i den nedre del af bygplanten, som foregår i strækningsfasen, mens planterne vokser. Dette aktivstof kendes også fra Medax® Top.
Både ethephon og mepiquatchlorid stimulerer udviklingen af lavere rangerende sideskud.

Hvad er lejesæd og nedknækning?

Lejesæd kan defineres som en bygafgrøde, der mere eller mindre ligger hen ad jorden, som er knækket i de nedre stængeldele.

Strånedknækning, hvor strået på bygplanten knækker sammen midt på strået inden høst, så akset hænger ned og ofte klippes af ved høst.

Aksnedknækning, hvor akset knækker af strået inden høst, og falder til jorden.

Anbefaling

  • Vårbyggen behandles i vækststadie 30-33 med 0,5-0,7 l Terpal. Det er her stråets strækningsvækst for alvor tager fart. Terpal sørger her for at reducere strækningsvæksten og øger stråets styrke.
  • Der følges op efter behov med 0,15-0,2 l Cerone senest i vækststadie 49, når stakken bryder igennem strået. Cerone består af 100 procent ethephon, der virker mod aks- og strånedknækning.

Terpal består af to aktivstoffer

Ethephon er det ENESTE vækstreguleringsmiddel med god effekt mod aks- og strånedknækning i byggen. Mepiquatchlorid virker bedst i den nedre del af bygplanten, det vil sige sikrer mest mod lejesæd.

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V