Sponseret af: BASF A/S

Undgå lejesæd i vintersæd!

Vinterhvede, vinterbyg og rug er snart klar til vækstregulering. Man kan med fordel vælge midler der er fleksible mht. behandlingstidspunkt – og køre vækstreguleringen sammen med svampesprøjtningen

Af Jakob Skodborg Jensen, BASF A/S.

På mildere lokaliteter har de tidligst såede vintersædsmarker (hvede, vinterbyg og rug) dannet anlæg til første knæ i hovedskuddet. Dette indikerer at man snarest skal tænke på vækstregulering og den første svampesprøjtning nærmer sig.
Når afgrøden er i stadie 32 (nr. 2 knæ mærkbart) vil vi gerne svampebehandle markerne, for at beskytte mod sygdomme.

Medax Top, og Medax Max og trinexapac-midlerne er fleksible.

Effekten af CCC (Cycocel) aftager markant når de første knæ er mærkbare. Da bør man trække sig helt ud af CCC, og vælge et nyere middel. Medax Top, Medax Max og trinexapac-midler kan anvendes indtil fanebladet, men jeg anbefaler at man laver vækstreguleringen tidligt (st.30-32) for at få styrken i bunden af afgrøden. Blanding med den første svampebehandling er helt perfekt og meget enkel.

Sikre strategier i vinterbyg, hvede og rug

Vintersædsarterne er i grunden ikke så forskellige at vækstregulere – dog er der lige vinterbyg hvor aks- og strånedknækning kan være et problem. Jeg vil anbefale at man lægger nogenlunde samme grundbehandling også bygger ovenpå i vinterbyg.

Midlernes aktivstoffer virker på samme måde. Dog virker Medax Top/Medax Max hurtigere end de rene trinexapac-midler.

Jeg har rigtig god erfaring med f.eks. Medax Top i vintersædsarterne. Det giver en hurtig og rigtig sikker effekt.

I vårbyg vil jeg foretrække et middel som Terpal, eller et af ovenstående produkter + ethephon. Herom senere.

Forslag til vækstregulering af vintersæd

Når man laver grundbehandlingen, så sluk sprøjten 10-20 meter og markér med pinde. Så kan man senere vurdere effekten af behandlingen, og beslutte om der skal følges op med mere vækstregulering. Hvis man ikke har en ubehandlet parcel – er det svært at vurdere effekten af første sprøjtning.

Grundbehandling

St: 30-32       Medax Top 0,5-1,0 liter pr. ha + 0,5 l/ha ammoniumsulfat          
Højeste dosering i kraftige velgødede marker, - og det må vi jo sige afgrøderne er i 2019. En normalt passende dosering i hvede og rug er omkring 0,75-1,0 l/ha. Vinterbyg vil jeg altid vækstregulere flere gange, da der kan forekomme både lejesæd, aks- og strånedknækning. Aks- og strånedknækning – hvor strået knækker midt på og aksene hænger ned til jorden, eller hvor strået knækker lige før akset og lukker for safttransporten. Her er behandlingstidspunktet senere, end mod lejesæd, hvor afgrøden vælter ved bunden. 2-3 behandlinger er ofte nødvendigt i vinterbyg.
 

Evt. opfølgning i hvede og rug

St. 37-39       Medax Top 0,5-0,75 l/ha. + 0,5 l/ha ammoniumsulfat

Vinterbyg opfølgning:

St. 33-37       Medax Top 0,5 l/ha. + 0,5 l/ha ammoniumsulfat + Cerone 0,15-0,2 l/ha

Alternativt Terpal 0,5-0,75 l/ha el. trinexapac-middel 0,3-0,4 l/ha + Cerone 0,15-0,2 l/ha. Ved stort behov kan der vækstreguleres indtil st. 49 med Cerone.

Vækstregulering – kun på planter i god vækst.

Hovedregel omkring vækstregulering, er at det kun bør foregå på sunde planter i god vækst. Tørke/kulde stressede planter skal man være forsigtig med at vækstregulere, og doseringen bør om alle omstændigheder tilpasses forholdene. Særligt Cerone (ethephon) kan være ”farligt” at bruge under stressede forhold, da aktivstoffet – tilfører planten ethylen = mere stresshormon.

Succesen er en afgrøde der står op til høst.

Målet er at ramme en dosering der netop styrker strået, i en grad så afgrøden står helt op ved høst. Det sikrer mod udbyttetab, forringet kvalitet, og ikke mindst tørreomkostninger og mejetærskerkapacitet. Hvis mejetærskerens timepris koster 7-900 kr. pr. ha…. Så vil en halvering af kapaciteten pga. lejesæd koste 7-900 kr. pr. ha. yderligere – blot til mejetærskeren!

Cerone = reg. varemærke tilhørende Bayer Cropscience

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.
1560 Copenhagen V